Prestene

Sogneadministrator:

DANG QUANG TIEN Louis
tlf. 95409125
E-post: Louis.Tien@katolsk.no         


Kapellan:

P. Dawid Banas,   
 ansvarlig for polsk sjelesorg i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal, i tillegg til i vår egen menighet. 
Tlf: 479 78 577
E-post: Dawid.Banas@katolsk.no