KatekesenKatekese 2018-2019
Katekesen er et tilbud om katolsk kristendomsundervisning for alle barn og ungdommer som går i
1. – 9. klasse. Her treffer barn og ungdommer andre katolske barn og ungdommer og lærer om katolsk tro, fortellinger fra Bibelen, messens liturgi, kristne sanger samt at de får en bedre forståelse av høytidene i løpet av kirkeåret. Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø slik at barna føler seg som en del av fellesskapet i menigheten. Katekesen støtter foreldrene i å gi en levende tro videre til barna og bidrar til at barna kan utvikle sin religiøse identitet i den katolske troen. Foreldrene har hovedansvaret, slik de lovet det ved barnas dåp. Ingen katekese i kirken kan erstatte et praktiserende hjem.

Katekeseinformasjon:
For 1. klasse til 9. klasse er katekesen på samme lørdag en gang i måneden.
Det er katekese på følgende lørdager:
Høsten 2018: 8. september, 13. oktober, 10. november og 8. desember.
Våren 2019: 12. januar, 9. februar, 9. mars, 13. april, 11. mai og 8. juni.

Viktig! Lørdag 13. oktober er det ikke messe kl. 13.00. Derfor må barn bli hentet kl. 12.45.
            Ettermiddagskatekesen begynner kl. 14.00 i Kiga. Den slutter kl. 16.45 fordi det er
            messe kl. 17.00 etterfulgt av Mariaprosesjon.

Vi deler katekesen i to grupper:

1.- 4. klasse har katekese klokken 10.00 - 14.00.
Barna får servert mat og drikke i pausen. Barna har ikke lov til å gå ut i byen.

kl. 13.00: Messe for begge gruppene.
5. - 9. klasse har katekese klokken 13.00 - 17.00.Mat og drikke serveres i pausen.

Den 1. Hellige Kommunion blir lørdag 1. juni 2019.

Det blir konfirmasjon lørdag 31. august 2019.

Viktig!
 

Forberedelse til konfirmasjonen er to år. Bare de som har fullført to års konfirmasjonskurs kan motta konfirmasjonens sakrament. Alle må begynne i 8. klasse som er det første forberedelsesåret til konfirmasjonens sakrament. Dette gjelder også ungdommer som går i 9. eller 10. trinn på grunnskolen hvis de ikke har tatt det første forberedelsesåret til konfirmasjonen.

Kontingent for katekesen er 350 kroner per barn. Familier med tre eller flere barn betaler 700 kroner per familie. Kontingent for konfirmasjonskatekesen i 9. klasse er kr 600 per konfirmant. Dette inkluderer konfirmantretrett på Stella Maris og utgifter på konfirmasjonsdagen. Kontingenten kan betales kontant, med kort, evt. med nettbank til menighetens konto 3000.16.55864. Husk å merke betalingen med katekese og barnets/ungdommens navn og klasse.


p. Louis Tien Quang Dang                                                                Mona Jacobsen Jardim
Sogneadministrator                                                                          Koordinator i katekesen1. klasse:Menighetens kateketer og hjelpere 2018-1019:

Ane Albæk, tlf.  905 19 841
Arkadiusz Josef Boron, tlf.  966 81 017

Catarina Vu, tlf.  416 42 311

Mogens Albæk, tlf.  991 55 589

2. klasse:

Le Hai Trieu Nguyen, tlf. 959 47 574    


3A:
p. Dawid Banas,  479 78 577    . 


3B:Jan Wesolowski, tlf.  995 75 477    
Karolina Raj, tlf.  417 63 036                                3C:

Van Phan, tlf.  970 05 872 4A:
Marit Hunnes, tlf.  473 84 017
4B:
Dung Phan, tlf.  418 44 223

5. klasse:

Monika Østensen, tlf.  902 18 687
Anne Beatrice Mukeshimana, tlf.  466 95 483 
6. klasse:
Mai Thi Nguyen, tlf.  917 33 537    
Frédéric Alexander Støer, tlf.  948 72 033


7A:
Anna Dan Vy Vu, tlf. 97738207

7B:


Guillermo Cesar Zincker, tlf. 99420661


Carsten Rønaasen, tlf.  406 34 530 

8. klasse:

An Vu, tlf.  416 29 247

Tomasz Piotr Stachewicz, tlf.  939 50 605


 9.klasse:
Tihn Van Doan, tlf.  905 58 382

Victor Munoz, tlf.  905 03 632

Kjøkkenhjelpere:

Anita Fuentes

Dung Tuyet Nguyen

Esther Gyflan

Hong Phuc Nguyen

Miriam Saez Fernandez
                                                                           
Sonia Carozza
Administrasjon:

Mona Jacobsen Jardim, tlf.  958 56 044

p. Louis Tien Quang Dang, tlf.  954 09 125

menighetssekretær Ragnhild Loch