fredag 26. november 2010

Byggeprosjektet!

Bli med på det store løftet!


fra p. Frodes leder i siste nummer av menighetsbladet:
Kjære menighet. Vi står nå på spranget til å sette i gang et av de største byggeprosjekter i menighetens historie. Etter flere år med diskusjoner og planer setter vi nå i gang.
Fase èn er å totalrenovère KIGA. Denne gamle bygningen ble bygget etter bybrannen og sto ferdig i 1894, fire år etter menighetens grunnleggelse.Før vår nåværende kirke ble bygget i 1935 var KIGA også kirke, i tillegg til forsamlingslokale, prestegård og vaktmesterbolig.

Denne bygningen er meget nedslitt, har fuktskader, til og med et utbrudd av hussopp. Vi har ikke noe valg. Skal vi beholde KIGA må vi ta vare på den.
Byggeprosjektet vil rehabilitere bygningen, men også gi den nye bruksområder. Se byggeprosjektspalten til høyre for mer om ombyggingen.
Når alt dette er gjort vil vi få et flott menighetssenter i et KIGA som er blitt satt skikkelig i stand. Fase to blir å utvide kirken. Jeg håper det også kan påbegynnes i 2011.

Men nå kommer det jeg ikke liker å skrive om….penger.
Vi forhandler om kontraktene nå, men vi må regne med at KIGA vil koste i hvert fall 10 millioner. Kirkeutvidelsen vil nok koste mindre, men også der kan vi f.eks regne med å måtte legge inn fjernvarme. Kirkeutvidelsen vil jeg anslå til omtrent 5 millioner. Vi skal med andre ord i alt ut med ca 15 millioner. Er dette mye penger? Selvfølgelig er det det, men vi må se hva vi får for pengene og vi må innse at i Norge koster det mye å bygge. Vi må klare dette! Vi kan bare ane hvor stort løft det var da KIGA ble bygget for en menighet som bare hadde en håndfull medlemmer. Da vår nåværende menighetssal med prestebolig og kontorer ble bygget i 1980 (30 år siden!) kostet det 4 millioner. 2/3 av de pengene kom fra Tyskland, men så hadde St Ansgar menighet ikke engang halvparten av de 2500 medlemmene den har i dag.

Vi har så langt samlet inn 1, 6 millioner til byggefondet. Fra Diasporakommisariat i Tyskland har vi i tillegg fått en gave på €100.000 dvs. Ca 800.000 kr. En del andre gaver er på vei, men uansett må vi nok låne 10 millioner.

Nå ber jeg alle medlemmer av St Ansgar menighet om hjelp. Hvis alle bidrar er vi mange nok til å klare dette veldig fint samtidig som menighetens normale drift fortsetter. Jo mer dere gir jo mindre må vi låne. Jeg vil takke alle som allerede bidrar til kirken, enten ved kollekt eller gaver til menighetens drift eller til byggefondet. Men jeg håper mange flere vil gi og at mange også vil gi mer enn de har gitt før.

Hvor mye gir jeg egentlig? Det er et spørsmål jeg utfordrer dere til å stille dere selv.
Gir du ukentlig, månedlig, sjeldnere eller ikke i det hele tatt? Norge er et dyrt land og utgiftene er høye også for en menighet, da nytter det ikke at folk gir 10 kr i kollekten!
Den beste måten å støtte byggeprosjektet på er fast givertjeneste med avtalegiro, da får du også skattefradrag. Så langt har 60 personer blitt med på dette og det gir oss ca 250.000 i året. Hvis 100 personer til er villig til å gi 2000 kroner i året vil det gi 200.000 kroner til til prosjektet. Hvis ytterligere 50 personer var villig til å gi 5000 kroner i året så fikk vi 250.000 til… Kanskje noen har økonomi til å gi enda mer? Biskop Gerhard Schwenzer anbefalte i sin tid at katolikker burde gi 1% av inntekten til kirken.

Kan vi få 500.000 mer inn pr år til byggefondet er målet nådd. Det er min bønn til dere. Bli med å løft i fellesskap. Bli med å virkeliggjør et nytt menighetssenter og en større kirke!

Deres
Frode Eikenes
Sogneprest

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar