Fermingens sakrament, 8. og 9. klasse

8. - 9. klasse har katekese klokken 13.00 - 17.00. Mat og drikke serveres i pausen.

Det er katekese på følgende lørdager:

Høsten 2018: 8. september, 13. oktober, 10. november og 8. desember.
Våren 2019: 12. januar, 9. februar, 9. mars, 13. april, 11. mai og 8. juni.

Viktig! 
Lørdag 13. oktober er det ikke messe kl. 13.00.
Ettermiddagskatekesen begynner kl. 14.00 i Kiga. Den slutter kl. 16.45 fordi det er
messe kl. 17.00 etterfulgt av Mariaprosesjon.
Forberedelse til konfirmasjonen er to år. Bare de som har fullført to års konfirmasjonskurs kan motta konfirmasjonens sakrament. Alle må begynne i 8. klasse som er det første forberedelsesåret til konfirmasjonens sakrament. Dette gjelder også ungdommer som går i 9. eller 10. trinn på grunnskolen hvis de ikke har tatt det første forberedelsesåret til konfirmasjonen.

Kontingent for katekesen er 350 kroner per barn. Familier med tre eller flere barn betaler 700 kroner per familie. Kontingent for konfirmasjonskatekesen i 9. klasse er kr 600 per konfirmant. Dette inkluderer konfirmantretrett på Stella Maris og utgifter på konfirmasjonsdagen. Kontingenten kan betales kontant, med kort, evt. med nettbank til menighetens konto 3000.16.55864. Husk å merke betalingen med katekese og barnets/ungdommens navn og klasse.


Det blir konfirmasjon lørdag 31. august 2019.