mandag 15. oktober 2018

Ny blogg!

St. Ansgar menighet har fått en ny blogg. Den nye adresse er   stansgar.katolsk.no
Innholdet er akkurat det samme, vi har bare flyttet til en annen leverandør.

lørdag 13. oktober 2018

Ekstra messe i Lyngdal

Lørdag 13. oktober feires det filippinsk messe til ære for Our Lady of the rosary.

 Messen feires på Heimtun kl. 13.30. 

Det kommer to filippinske prester.

Katekesen lørdag 13.10.18


Vi minner om at foreldrene til barna fra 1. klasse til 4. klasse må hente barna i klasserommene klokka 12.45.

Det er ikke katekesemesse.

Barn og ungdommer fra 5. klasse til 9. klasse begynner i katekesen klokka 14.00, og katekesen slutter klokka 16.45.


Det er messe kl. 17.00 for Vår Frue av Rosenkransen. Kl. 18.00 er det prosesjon.

lørdag 6. oktober 2018

KUNNGJØRINGER SØNDAG 7. OKTOBER
Tirsdag 09/10              kl. 18.00         Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse
Onsdag 10/10             kl. 18.00         Messe
Torsdag 11/10            kl. 11.00          Messe – etterfulgt av felles lunsj i Kiga
kl. 18.00         Messe
Fredag 12/10              kl. 18.00         Messe

Lørdag 13/10               Messe kl 13.00 er avlyst
kl. 17.00         Messe
                                    kl. 18.00         Messe på polsk er avlyst

Søndag 14/10              28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR -  Mark 10,17-30
kl. 09.00         Messe på polsk
                                   kl. 11.00         Messe på norsk
                                   kl. 13.00         Messe på vietnamesisk
                                   kl. 17.00         Messe i Mandal
                                  
Annet:
Fredag 12/10              kl. 19.00         SAUL samles i KIGA

Mariaprosesjon lørdag 13. okt:
Program: kl 17: messe; kl 18.00 prosesjon ut på gata.
Alle er velkommen.

Kunngjøringer om katekesen: Lørdag 13. oktober er det katekese for 1. klasse til 4. klasse fra kl. 10.00 til kl. 12.45. Vi ber foreldrene om å hente barna i klasserommene .Det er ikke katekesemesse kl. 13.00. Barn og ungdommer fra 5. klasse til 9. klasse går direkte til katekesen kl. 14.00.
Vi oppfordrer barna, ungdommene og deres familier om å være med i messen kl. 17.00 for Vår Frue av Fatima og prosesjonen etter messen.
Forberedelse til konfirmasjonen er 2 år, og nytt konfirmasjonskurs i katekesen er allerede begynt. Ungdommer som vil konfirmere seg og som enda ikke har begynt på konfirmasjonskurs, ber vi om å komme til kurset i 8. klasse i katekesen lørdag 13. oktober kl. 14.00.
Barn som går i tredje klasse, og som vil motta første hellige Kommunion i 2019, ber vi om å komme til katekesen lørdag 13. oktober kl. 10.00.


Ønsker dere alle en riktig god søndag!               Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe!

fredag 5. oktober 2018

Oktober er rosenkransmåneden!
Oktober kalles gjerne "rosenkransmåneden". Da er det vanlig å legge ekstra vekt på å be rosenkransen, privat og felles, ofte i kirken før eller etter messen.Det er flere tradisjoner rundt rosenkransens opprinnelse.
Mange mener den har utviklet seg gradvis i klostrene.
En legende forteller at Jomfru Maria viste seg for den hellige Dominikus i klosteret Prouille og ga ham rosenkransen for å hjelpe ham i arbeidet med å omvende katarene.

 Hvordan brukes så en rosenkrans? Vi sakser fra katolsk.no:
Ordet rosenkrans har på norsk flere betydninger. Den ene er betegnelsen på et kjede. Bønnekjeder er å finne i flere religioner, men den kristne rosenkransen har sitt særpreg. Den er på noen måter å sammenligne med et perlekjede der perlene er delt i grupper på ti, adskilt med en enkeltstående kule mellom de såkalte dekadene. Der kjedet sluttes, er det gjerne et lite "påheng" som består av fire kuler og et kors. Rosenkransen er altså en ting. Den kan være av ulik størrelse, utseende og materiale, men den er like fullt en ting. Den kan holdes, tas på, bæres med seg, ses og til og med luktes. Og det er det som er dens ytre funksjon. Den er ikke ment som pyntegjenstand, men er en bruksting.

Her er "Fader vår", "Hill deg, Maria" og "Ære være" å regne som elementer som må være med for at bønnen skal kunne kalles rosenkrans. Disse bønnene resiteres etter at man har annonsert rosenkransens "mysterier" - vanligvis hendelser fra Jesu liv, død og oppstandelse. Rosenkransen er altså på et vis regelstyrt.Les mer her

Se også artikkelsamling her