lørdag 8. september 2018

KUNNGJØRINGER SØNDAG 09. SEPTEMBERTirsdag 11/09              kl. 18.00         Messe – etterfulgt av sakraments tilbedelse
Onsdag 12/09             kl. 18.00         Messe
Torsdag 13/09            kl. 11.00         Messe – etterfulgt av felles lunsj i Kiga
kl. 18.00         Messe
Fredag 14/09              KORSETS OPPHØYELSE -  Joh 3,13-17
kl. 18.00         Messe
Lørdag 15/09               kl. 13.00         Messe
                                    kl. 14.00         Messe på spansk
                                    kl. 16.00         Messe på litauisk
kl. 18.00         Messe på polsk
Søndag 16/09              24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR -  Mark 8,27-35
kl. 09.00         Messe på polsk
                                   kl. 11.00         Messe på norsk
                                   kl. 13.00         Messe på vietnamesisk
Annet:          
Fredag 14/09              kl. 19.00         Bønn i kirken og samvær i Ungdomskjelleren etterpå
                                   Kl. 19.00        SAUL har samling i KIGA
Søndag 16/09              kl. 18.00         Unge voksne har samling i KIGA


- Lørdag 22. sep.: Messene i Lyngdal og i Flekkefjord er avlyst på grunn av ferieavvikling.

- TROSKURS 2018-2019: I år begynner vi med troskurset 25. oktober. Hvert år er troskurset åpent for alle både for katolikker som ønsker å fordype seg i den katolske kirkes tro og liv og for ikke-katolikker som ønsker å konvertere til den katolske tro og leve i felleskap med Gud i den Katolske Kirken. For dere som tar sikte på å konvertere til den katolske tro, er kurset forpliktende og grunnleggende i forberedelsen. Dere må komme til 34 møter på troskurset.
P. Louis Tien Quang Dang, og P. Dawid Banaś, er hovedansvarlige for kurset. 
Undervisningen er for tiden delegert til: Monika Østensen, Maria Phan, Jeannine Teresa Lyngsvåg, Mogens Albæk, Thang Tran og Frode Thorup.
Kurset holdes i St. Ansgars menighetssal, Kongens gata 13, to ganger i måneden, på torsdager, fra kl. 18.45 til ca. kl. 20.45. Oppstart av troskurset: 25. Oktober 2018

- Kunngjøring om bibelgruppe søndag 09.09.18
Vi skal starte en bibelgruppe i St. Ansgar menighet fra oktober 2018. Formålet med bibelgruppen er å fordype oss i Evangeliets budskap. Gruppen møtes i menighetssalen en gang i måneden på tirsdag kveld fra kl. 19.00. Første møte er 23. oktober. Alle er velkommen.


Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe. Ønsker dere en riktig god søndag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar