lørdag 28. april 2018

Kunngjøring uke 18


Tirsdag 01/05     Høytiden for st. Josef Håndverkeren.
                             kl. 13.00   Høymesse på vietnamesisk. Alle hjertelig 
                                              velkommen!
                             kl. 18.00   Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 02/05     kl. 18.00   Messe

Torsdag 03/05     kl. 11.00   Messe – etterfulgt av felles lunsj i Kiga
                             kl. 18.00   Messe

Fredag 04/05      kl. 18.00     Messe 

Lørdag 05/05      kl.   13.00   Messe
                             kl.  18.00   Messe på polsk


Søndag 06/05     kl.    09.00   Messe på polsk      OBS  Ny tid !!  
                            kl.   11.00     Messe på norsk
                            kl.   13.00    Messe på vietnamesisk
                             kl.  15.00.  Messe på kaldeisk

________________

Damegruppen har møte i Kiga onsdag 2. Mai fra kl. 16.00

SAUL har møte i Kiga   fredag 4. Mai fra kl. 19.00


Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe!
     Ønsker dere en riktig god søndag!

tirsdag 24. april 2018

Nytt møte i juniorklubben

Har du barn fra 3. til 7. klasse?
Nå er det igjen tid for St. Ansgars juniorklubb. Her blir barna kjent med hverandre gjennom forskjellige aktiviteter, og de får en fellesskapsfølelse og en tilhørighet til St. Ansgar menighet.

Dager:                    Fredag 27.04. klokka 18.30–20.45 i menighetssalen
                                   Fredag 25.05. klokka 18.30–20.45 i menighetssalen
                                  
Kontaktpersoner:
Dung Phan mob. 41844223 og Mona Jacobsen Jardim mob. 95856044
Bilder fra tidligere klubbkvelder finner dere her
I april skal vi ha spillkveld. Vi skal  
·       spille spill, konkurranser, leker og bygge tårn
·       spise kyllingvinger med pommefrites og salat
·       be og synge i kirken

I mai skal vi ha sommerfest. Vi skal
·       ha uteleker i Tresse
·       ha konkurranser, sekkeløp/ringspill
·       spise hamburger med salat og is
·       be og synge i kirken

Bilder fra vinterens juniorklubbmøter

Bingokveld

Bingokveld

Filmkveld

Filmkveld

Filmkveld

Påske

Påske

Påske


Påske

Påske

søndag 22. april 2018

KUNNGJØRINGER SØNDAG 22. april 2018
Denne søndagen er det kallssøndagen, og alle kollekter går til St. Eystein presteseminar til utdannelse av våre nye prester.Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00
Torsdag 26. april er det messe kl. 11.00 og felles lunch etterpå.
Fredag 27. april er det juniorklubb igjen. Se plakat i gangen.
Lørdag 28. april er det messe i Lyngdal kl. 14.00 og i Flekkefjord kl. 17.00
Lørdag 28. april er det messe på tagalog kl. 14.00 og på fransk kl. 16.00 i St. Ansgar kirke.

onsdag 18. april 2018

Kollekt uke 14/15 -2018Lørdag 24. mars. Messe Lyngdal kl. 14.00      kr.   966,-
Lørdag 7. april. Messe kl. 13.00                       «    350,-
Lørdag 7. april. Messe kl. 18.00                       «     490,-
Søndag 8. april. Messe kl. 9.15                         «   1052,-
Søndag 8. april. Messe kl. 11.00                       «   1605,-
Søndag 8. april. Messe kl. 13.00                       «   1747,-
Søndag 8. april. Caldeisk messe kl. 15.00         «     919,-
Søndag 9. april. Herrens bebudelse. Messe       «     750,-
Lørdag 14. april. Katekesemesse kl. 13.00        «   1168,-
Lørdag 14. april. Messe kl. 18.00                     «      203,-
Søndag 15. april. Messe kl. 9.15                       «    1670,-
Søndag 15. april. Messe kl. 11.00                     «    2285,-
Søndag 15. april. Messe kl. 13.00                     «    2676,-

                                                           SUM       kr. 15.881,-

Hittil i år kr. 159.804,-

Takk for alle bidrag !


mandag 16. april 2018

KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. APRIL 2018
Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Tirsdag 17. april kl. 18.00 er det messe etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 18. april har Damegruppen møte kl. 16.00

Onsdag 18. april er det møte i Foreningen for tro og livssyn i Kristiansand bibliotek kl. 19.00 Tema: Fattigdom i et tro-og livssynperspektiv.


Torsdag 19. april er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå. Og som vanlig også messe kl.18.00

Torsdag 19.april er det årsmøte i Caritas kl. 19.00. Åpent for alle.


Fredag 20. april er det møte i SAUL kl. 19.00Lørdag 21. april kl. 11.00 er det messe på kroatisk


Lørdag 21. april kl. 14.00 er det messe på spansk


Helgen 20.-22. april inviterer St. Ansgar Unge voksne til helg på Stella Maris i Mandal. Nye medlemmer er særlig velkommen. Åpent for alle fra 16 til 30 år. Se mer informasjon i gangen eller på bloggen.


Søndag 22. april kl. 11 feirer pater Frode sin siste messe og i den samme messe ønskes vår nye prest, pater Luis Tien velkommen.

søndag 8. april 2018

KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. APRIL 2018

Denne uken er det messe mandag til fredag kl. 18.


Mandag 9. april feires Høytiden for Herrens bebudelse, utsatt fra 25. mars pga. Den stille uke. Det blir messe kl. 18.00


Torsdag 12. april er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.


Lørdag 14. april er det katekese. 1.- 4. klasse fra kl. 10-14 og 5.-9. klasse fra kl. 13-17


Helgen 20.- 22. april arrangerer Unge Voksne gruppen tur til Stella Maris. Åpen for alle mellom 18 og 30 år. Se mer informasjon på Facebook eller kontakt Tony Tran, Helen Salem, Katrine Fernandez eller Martyna Fojcik


Sogneprestskiftet er blitt utsatt noen uker. P. Frode vil holde sin siste messe her søndag 22. april kl. 11.00


Så er det et brev til alle konfirmantene. Det kan dere hente i sakristiet etter messen.

fredag 6. april 2018

Noen ekstrakunngjøringer.

Søndag 8. april - messe på Stella Maris kl. 14.00


Mandag 9.april - Herrens bebudelse( flyttet fra 25.3 pga Den stille uke) Messe kl. 18.00