torsdag 15. mars 2018

Fasteretrett og Den stille uke på vietnamesisk

Cộng đoàn năm nay được tiếp đón cha Phêrô Trần Văn Hướng, thuộc Dòng Đa Minh, Cha sẽ giúp giảng tĩnh tâm Mùa Chay cho cộng đoàn.

****************************
Chương Trình Tĩnh Tâm Và Thánh Lễ Trong Tuần Thánh Cho Cộng Đoàn Việt Nam
 Giáo Xứ St. Ansgar

Dành cho người lớn và giới tr.
Thứ hai 26.03.2018. Cha giảng tĩnh tâm từ 17 giờ đến 19 giờ.  19 giờ 15 Thánh lễ, sau lễ Cha      sẽ ngồi tòa giải tội cho đến 21 giờ.
Thứ ba 27.03.2018. Cha giảng tĩnh tâm từ 17 giờ đến 19 giờ.  19 giờ 15 Thánh lễ, sau lễ Cha sẽ ngồi tòa giải tội cho đến 21 giờ.
Dành cho thiếu nhi.
Thứ tư 28.03.2018. Cha sẽ giúp tĩnh tâm và Thánh lễ từ 17 giờ đến 19 giờ. 

            
Thứ năm 29.03.2018. Thánh lễ Tiệc Ly cho cộng đoàn VN  lúc 15 giờ
          Cộng Đoàn  VN  Chầu Mình Thánh Chúa, từ 23 giờ đến 24 giờ.

Thứ sáu 30.03.2018. Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa, lúc 12 giờ.
                                       Đi đàng Thánh giá cho cộng đoàn VN  lúc 20 giờ.

Thứ bảy 31.03.2018.  Thánh lễ Vọng Phục sinh cho cộng đoàn VN lúc 17 giờ.
Chúa nhật Phục Sinh 01.04.2018.  Thánh lễ cho cộng đoàn lúc 13 giờ.
            


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar