mandag 26. mars 2018

Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego w parafii św. Ansgara w KristiansandTriduum Paschalne i Wielkanoc 2018
Wielki Czwartek (29.03.2018)
12.00 - 14.00 okazja do spowiedzi św. w jęz. polskim
18.00 Msza święta Wieczerzy Pańskiej w jęz. norweskim
po mszy św. nabożeństwo i adoracja Najśw. Sakramentu – w jęz. polskim od 22.00 do 22.45

Wielki Piątek (30.03.2018) – przypada post ścisły
10.00 - 12.00 okazja do spowiedzi św. po polsku
15.00 Ceremonie Wielkiego Piątku (po norwesku)
19.00 - 20.00 Adoracja Krzyża, modlitwy i czuwanie przy Grobie Pańskim w jęz. polskim
20.00 – 22.00 okazja do spowiedzi św. po polsku

Wielka Sobota (31.03.2018)
11.00, 12.00, 13.00 - Święcenie pokarmów wielkanocnych
Zachęcamy do Adoracji Krzyża i modlitwy przy Grobie Pańskim
21.00 Wigilia Paschalna (po norwesku)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (01.04.2018)
9.15. Msza św. w jęz. polskim

Poniedziałek Wielkanocny (02.04.2018)
9.15. Msza św. w jęz. polskim
Mandal - 14.00 Msza św. w jęz. polskim

Kunngjøringer søndag 25.3.

Det er ikke messe mandag og tirsdag.
Onsdag 28.3 messe kl. 18.00
For resten av Den stille uke, se programmet

tirsdag 20. mars 2018

Den stille uke og påsken 2018 i St.AnsgarAlle liturgier er i St. Ansgar kirke hvis ikke annet er angitt.

Lørdag 24. mars

Kl. 13.00 Messe
Kl. 14.00 Messe på tagalog
Kl. 16.00 Messe på fransk
Kl. 14.00 Messe i Lyngdal
Kl. 17.00 Messe i Flekkefjord
Kl. 18.00 Messe på polsk

Palmesøndag, 25. mars

Kl. 09.15 Palmevigsel, prosesjon og messe på polsk
Kl. 11.00 Palmevigsel, prosesjon og messe på norsk
Kl. 13.00 Palmevigsel, prosesjon og messe på vietnamesisk

 Skjærtorsdag 29.mars

kl.15.00        Messe på vietnamesisk
kl.18.00        Messe på norsk, deretter tilbedelse og skriftemål inntil midnatt.Langfredag 30.mars (faste- og abstinensdag)

kl.10.00        Matutin og laudes på norsk
kl.11.00        Skriftemål
kl.12.00        Langfredagsliturgi på vietnamesisk
kl.15.00        Langfredagsliturgi på norsk
kl. 17.00       Økumenisk korsvei gjennom byen. 


Påskeaften 31.mars

kl. 10.00        Matutin og laudes på norsk
kl. 11.00        Velsignelse av påskemat på polsk
kl. 12.00        Velsignelse av påskemat på polsk
kl. 13.00        Velsignelse av påskemat på polsk
kl. 17.00       Påskevigilie på vietnamesisk
kl. 21.00        Påskevigilie på norsk. Etter messen er alle velkommen til  
                     hyggelig samvær i menighetslokalet.Påskesøndag 1. april

kl.  9.15         Messe på polsk
kl. 11.00        Påskedagens høymesse på  norsk
kl. 13.00        Påskedagens høymesse på  vietnamesisk
kl. 14.00        Messe på  Stella Maris


2. påskedag  2. april
kl.  9.15         Messe på polsk
kl. 11.00        Messe på norsk
kl. 14.00       Messe på polsk på Stella Maris
kl. 14.00        Messe i Lyngdal
kl. 17.00        Messe i Flekkefjord

mandag 19. mars 2018

Nytt fra menighetsrådet mars 2018


    Sognepresten informerer
·      p. Frode forteller at han har hatt en god permisjonsperiode, og trekker særlig frem ukene i Mount St. Bernhard
·      Mariakapellet  er fullført og innviet, vakkert laget  av Arek
·      Unge voksne har vært på pilegrimstur til Roma, og hatt en flott tur.
·      Statistisk oversikt over menighetens medlemmer, ansatte, aktiviteter etc er lagt frem for menighetsrådet. Den som ønsker å se statistikken kan henvende seg til p. Frode.
·      P. Dawid takkes for initiativ til og innsats med å arrangere 24 timer for Herren. Dette var svært vellykket, til en hver tid var det flere til stede.

 Menighetsrådsvalg/valgkomité 2018
                  Valgkomité: Ragnhild Loch, Karolina Raj, Tuan Doan. Det vil bli  
                  lagt vekt på å få flere nasjonale grupper representert i  
                  menighetsrådet.
                  Valget holdes første og andre helg i juni.
                  Info om valget legges ut på bloggen, og det informeres om adgang til 
                  å stemme pr post for de som ikke kan komme til kirken disse 
                  helgene.

   Regnskap 2017/budsjett 2018
                  P. Frode har lagt det frem for menighetsrådet på vegne av  
                  Finansrådet. Økonomien er ikke så god, vi har stor gjeld, men 
                  heldigvis er alt under kontroll. Det er svak økning i kollekt,   
                  men svak nedgang i gaver.  
                  Kommunetilskuddet går opp fordi antall medlemmer går opp. Vi fikk 
                  1 mill ekstra fra OKB, dette ble brukt til tilbakebetaling av private 
                  lån gitt av enkeltpersoner i  menigheten, til en forsiktig økning av  
                  stillinger, til litt vedlikehold og til å utstyre p. Dawids leilighet.   
                  Sammen med St. Fransiskus i  Arendal har vi også kjøpt en bil til  
                  ham.
                  Det er behov for menighetssekretær i 100 % stilling, og mer til  
                  renhold, men det er det ikke midler til på nåværende tidspunkt.
                  Siden det er nedgang i bidrag er det behov for aksjoner for å få flere 
                  til å gi, spesielt via avtalegiro. Vi må også snarest få Vipps
                  tilgjengelig.
                Den som ønsker å se regnskap og budsjett kan henvende seg til p. 
                Frode.


Aktiviteter våren 2018
·      Program for påsken offentliggjøres snart.
·      1. Kommunion arrangeres 2.6.
·      Kristi legemsfest 3.6. Skal vi ha prosesjon etc? Det vil være synd å bryte tradisjonen som har oppstått de siste årene, men dette er opp til vår nye sogneprest.
·      Skal det vellykkede arrangementet 2. pinsedag på Stella Maris gjentas? Dette må også være opp til den nye sognepresten.


    Sogneprestskiftet
                  P. Frode er utnevnt til sogneprest i den nyopprettede menigheten i  
                  Bærum, St. Elisabeth menighet, p. Van får nye oppgaver i OKB.
                  Formell dato for skiftet er nå satt til 15.4. Siste messedag  
                  for p.Frode og p. Van er 8.4, p. Luis Tien har første messe her 15.4.  


    Diverse
·      Forslag om at menigheten arrangerer Internasjonal dag annethvert år, og Internasjonal Barnedag annethvert år. Dette gode forslaget sendes videre til det neste menighetsrådet.
·      Det kommer opp en plakat på veggen utenfor kjøkkenet med opplysninger om at menighetslokalet m/kjøkken kan leies, om pris, og med kontaktinfo.


Kunngjøringer søndag 18.april

Mandag 19. mars er Høytiden for Den hellige Josef. Høymesse kl. 18.00

Fredag 23. mars er det korsveisandakt etter kveldsmessen

Lørdag 24. mars er det messe i Lyngdal kl. 14 og i Flekkefjord kl. 17.00

Lørdag 24. mars er det messe på tagalog kl. 14.00 og på fransk kl. 16.

Søndag 25. mars er det palmesøndag. Messe til vanlig tid, kl. 9.15, kl. 11 og kl. 13.

torsdag 15. mars 2018

Fasteretrett og Den stille uke på vietnamesisk

Cộng đoàn năm nay được tiếp đón cha Phêrô Trần Văn Hướng, thuộc Dòng Đa Minh, Cha sẽ giúp giảng tĩnh tâm Mùa Chay cho cộng đoàn.

****************************
Chương Trình Tĩnh Tâm Và Thánh Lễ Trong Tuần Thánh Cho Cộng Đoàn Việt Nam
 Giáo Xứ St. Ansgar

Dành cho người lớn và giới tr.
Thứ hai 26.03.2018. Cha giảng tĩnh tâm từ 17 giờ đến 19 giờ.  19 giờ 15 Thánh lễ, sau lễ Cha      sẽ ngồi tòa giải tội cho đến 21 giờ.
Thứ ba 27.03.2018. Cha giảng tĩnh tâm từ 17 giờ đến 19 giờ.  19 giờ 15 Thánh lễ, sau lễ Cha sẽ ngồi tòa giải tội cho đến 21 giờ.
Dành cho thiếu nhi.
Thứ tư 28.03.2018. Cha sẽ giúp tĩnh tâm và Thánh lễ từ 17 giờ đến 19 giờ. 

            
Thứ năm 29.03.2018. Thánh lễ Tiệc Ly cho cộng đoàn VN  lúc 15 giờ
          Cộng Đoàn  VN  Chầu Mình Thánh Chúa, từ 23 giờ đến 24 giờ.

Thứ sáu 30.03.2018. Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa, lúc 12 giờ.
                                       Đi đàng Thánh giá cho cộng đoàn VN  lúc 20 giờ.

Thứ bảy 31.03.2018.  Thánh lễ Vọng Phục sinh cho cộng đoàn VN lúc 17 giờ.
Chúa nhật Phục Sinh 01.04.2018.  Thánh lễ cho cộng đoàn lúc 13 giờ.