fredag 9. februar 2018

Nyheter fra OKB

Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg av Oslo har etter konsultasjon med Konsultorkollegiet følgende kunngjøringer:

P. Frode Eikenes løses fra stillingen som sogneprest i St. Ansgar menighet i Kristiansand, og utnevnes til sogneprest for St. Elisabeth menighet på Eikeli.
P. Louis Dang Quang Tien løses fra stillingen som sogneadministrator i St. Elisabeth menighet på Eikeli, og utnevnes til sogneadministrator i St. Ansgar menighet i Kristiansand, samt med ansvar for vietnamesisk sjelesorg.
P. Peter Nguyen Van løses fra stillingen som kapellan i St. Ansgar menighet i Kristiansand, og vil overta andre forpliktelser.

se kunngjøringen her

Tidspunkt for endringene kommer senere.
Hjertelig takk til p. Frode og p. Van for trofast tjeneste, og velkommen til p. Louis Tien! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar