onsdag 28. februar 2018

Vårens møter i Damegruppen
             


    I vår møtes damegruppen i menighetslokalet fra  kl.           
      16:00  – 18:00 på følgende datoer:

          14. Mars 2018
          04. April 2018
          18. April 2018
          02. Mai 2018
          30. Mai 2018
          13. Juni 2018


Alle som er interesserte er velkommen 😊

Gruppen er et sosialt sted der vi driver med diverse hobbyaktiviteter og lærer av hverandre. Alt vi lager selges før jul, til inntekt for St. Ansgar menighet
Hvis dere lurer på noe, ta kontakt med:
Jocelyn --- 95723212
Randi --- 97503289søndag 25. februar 2018

KUNNGJØRINGER SØNDAG 25. FEBRUAR 2018


Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.I kveld, søndag 25. februar kl. 18.00 er det møte i Unge Voksne gruppen. Alle fra 18 år er velkommen til mat og fellesskap. Tema og kveldsbønn i kirken.Onsdag 28. februar er det korsveiandakt på vietnamesisk etter kveldsmessenTorsdag 1. mars er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.

Torsdag 1. mars kl. 18.30 inviterer Finansrådet i St. Ansgar menighet til informasjonsmøte om menighetens økonomi. Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 legges frem og forklares. Det blir også en orientering om menighetens økonomiske utvikling. Det blir også anledning til spørsmål.Fredag 2. mars blir det sakramentstilbedelse og anledning til skriftemål fra kl. 17.00-17.45. Messe kl 18.00 og deretter korsveiandakt på norsk.Søndag 4. mars kl. 15.00 blir det messe etter kaldeisk ritus.


onsdag 21. februar 2018

Messer i vest


Lørdag 24.2 er det igjen messer i vestfylket

kl. 14.00 i Lyngdal Kirkesenter. Messen er på norsk.


kl. 17.00 i Flekkefjord i velferdsstuen i Nygaten 7(ved Politistasjonen)

Begge steder er det anledning til skriftemål en halv time før messen

Nytt møte i juniorklubben

Har du barn fra 3. til 7. klasse?
Nå er det igjen tid for St. Ansgars juniorklubb. Her blir barna kjent med hverandre gjennom forskjellige aktiviteter, og de får en fellesskapsfølelse og en tilhørighet til St. Ansgar menighet.


Dager:                       Fredag 23.02. klokka 18.30–20.30 i menighetssalen
                                   Fredag 16.03. klokka 18.30–20.45 i menighetssalen
                                   Fredag 27.04. klokka 18.30–20.45 i menighetssalen
                                   Fredag 25.05. klokka 18.30–20.45 i menighetssalen
                                   

Kontaktpersoner: Dung Phan mob. 41844223 og Mona Jacobsen Jardim mob. 95856044
Bilder fra tidligere klubbkvelder finner dere herI februar har vi bingokveld. Vi skal
·        - spille bingo
·        - spise tomatsuppe med makaroni
·        - be og synge i kirken

I mars har vi påskeverksted. Vi skal
·        - pynte boks med glansbilder, og bilder av Maria og helgener
·        -  lage kors med fyrstikker, plante påskeblomst i metallboks
·        - spise fiskepinner i tortilla
·        - be og synge i kirken

I april skal vi ha spillkveld. Vi skal  
·        - spille spill, konkurranser, leker og bygge tårn
·        - spise kyllingvinger med pommes frites og salat
·        - be og synge i kirken

I mai skal vi ha sommerfest. Vi skal
·        - ha uteleker i Tresse
·        - ha konkurranser, sekkeløp/ringspill
·        - spise hamburger med salat og is

·        - be og synge i kirken

Juniorklubbens januarmøte

I januar koste de seg med film og pizza i juniorklubben!søndag 18. februar 2018

KUNNGJØRINGER SØNDAG 18. FEBRUAR 2018

Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.


Onsdag 21. februar er det korsveisandakt på vietnamesisk


Torsdag 22. februar er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.


Fredag 23. februar er det korsveisandakt etter kveldsmessen.


Fredag 23. februar er det juniorklubb i KIGA. Se oppslag i gangen for mer info.


Lørdag 24. februar er det messe i Lyngdal kl. 14.00 og i Flekkefjord kl. 17.00


Lørdag 24. februar er det messe på fransk kl. 16.00Søndag 25. februar er det møte i Unge Voksne gruppen kl. 18.00
Alle fra 18-30 er velkommen til mat og felleskap. Tema og kveldsbønn i kirken.Torsdag 1. mars kl. 18.30. (etter kveldsmessen) inviterer Finansrådet i St. Ansgar menighet til informasjonsmøte om menighetens økonomi. Regnskap for 2017 og Budsjett for 2018 presenteres og forklares. Det vil også bli en orientering om menighetens økonomi. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

torsdag 15. februar 2018

Fastetiden

- passer den i det hele tatt for et menneske i vår tid? Trenger vi å avstå fra mat og andre ting, elsker ikke Gud oss uansett?
Selvsagt trenger vi dette! Fordi Gud elsker oss gir han oss denne perioden til ettertanke, omvendelse og anger. Vi trenger å rydde plass for Ham i livet vårt.Fastetidens fokus er ikke bare på å gi avkall på gleder. Det er også en tid som kan gi mye glede, dersom vi bruker anledningen til det Kirken oppfordrer oss til - bønn, meditasjon og fordypning. Vi bør prøve og sette av litt mer tid enn vanlig til privat bønn, daglig bibellesning(du kan få tilsendt de daglige bibellesningene ved å abonnere her) og kanskje også lese litt hver dag i en åndelig bok, se for eksempel hva St. Olav bokhandel kan tilby. I St.Ansgar er det korsveiandakt på norsk hver fredag kl. 18.30, og på vietnamesisk hver onsdag kl 18.30Her kan du se biskop Bernts fastebudskap:

Og her kan du lese pavens fastebudskap.
Den nordiske bispekonferanse sier:
Fasten er den tradisjonelle tid for fornyelse, anger og omvendelse i kirken. Kirkeloven foreskriver at askeonsdag og langfredag skal overholdes som faste- og abstinensdager. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet. Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet av faste- og abstinensbudet, betydningen av å praktisere botens ånd.

Hva betyr dette? På askeonsdag og langfredag spiser vi ikke kjøtt, vi spiser mindre enn vanlig, ved f.eks å bare spise ett fullt måltid.
Resten av fasten avstår vi fra noe vi liker godt til vanlig. Det kan være alkohol, sjokolade, facebook, dataspill - eller andre ting vi setter pris på og bruker ofte. Pengene vi sparer skal gå  til noen som trenger det - ikke til mer sjokolade etterpå!


Hva vi velger å gi avkall på er individuelt!
 Det er også fint å fordype seg ekstra i troen i denne perioden.

På nettet finnes mange fordypningsmuligheter:
mandag 12. februar 2018

Askeonsdag


Onsdag 14.2 er askeonsdag. Det er messe kl. 18.00 med utdeling av askekors.

Askeonsdag er faste- og abstinensdag. 

Å faste betyr at man kun spiser seg mett en gang i løpet av dagen. Man kan spise 1-2 mindre måltider i tillegg i løpet av dagen hvis det er nødvendig. Dette gjelder fra man er 18 år til fylte 60 år. Abstinens betyr at man avstår fra en bestemt mat(oftest kjøtt), drikke eller fornøyelse. Dette gjelder for alle over 14 år.


Hvorfor askekors på pannen? Svaret finner du her

lørdag 10. februar 2018

KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. FEBRUAR 2018Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.Onsdag 14. februar er askeonsdag. Dette innleder fastetiden. Askeonsdag er faste- og abstinensdag dvs. at vi spiser merkbart mindre og at vi avstår fra kjøtt. Messe med askekorsvelsignelse kl. 18.00Torsdag 15. februar er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.Fredag 16. februar er det møte i ungdomslaget SAUL kl. 18.00

Fredag 16. februar etter messen blir det korsveiandakt på norsk.   Det blir korsvei hver fredag i fastetiden. 


Lørdag 17. februar er det messe på spansk kl. 14.00Søndag 18. februar er det møte i Unge Voksne gruppen kl. 18.00

fredag 9. februar 2018

Nyheter fra OKB

Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg av Oslo har etter konsultasjon med Konsultorkollegiet følgende kunngjøringer:

P. Frode Eikenes løses fra stillingen som sogneprest i St. Ansgar menighet i Kristiansand, og utnevnes til sogneprest for St. Elisabeth menighet på Eikeli.
P. Louis Dang Quang Tien løses fra stillingen som sogneadministrator i St. Elisabeth menighet på Eikeli, og utnevnes til sogneadministrator i St. Ansgar menighet i Kristiansand, samt med ansvar for vietnamesisk sjelesorg.
P. Peter Nguyen Van løses fra stillingen som kapellan i St. Ansgar menighet i Kristiansand, og vil overta andre forpliktelser.

se kunngjøringen her

Tidspunkt for endringene kommer senere.
Hjertelig takk til p. Frode og p. Van for trofast tjeneste, og velkommen til p. Louis Tien! 

tirsdag 6. februar 2018

KUNNGJØRINGER SØNDAG 4. FEBRUAR 2018

Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00.Onsdag 7. februar starter damegruppen opp igjen. Vel møtt kl. 16.00 til hyggelig samvær og enkel bevertning.Torsdag 8. Februar er det messe kl. 11.00 og lunch etterpå.Lørdag 10. februar er det katekese. 1.- 4. klasse fra kl. 10-14 og 5.-9. klasse fra kl. 13-17Søndag 11. februar er det messe på Stella Maris i Mandal kl. 14.00Onsdag 14. februar er askeonsdag. Asken som brukes lages av palmegrener fra sist års palmesøndag. Alle som har gamle palmegrener bes ta dem med og levere dem inn i kirken neste søndag!


torsdag 1. februar 2018

Herrens fremstilling i tempeletFredag 2. februar er det festen for Herrens fremstilling i tempelet, også kalt Maria Lysmesse eller Kyndelsmesse.
Det nye Mariakapellet i kirken vil bli innviet denne dagen.  Messe med innvielse kl 18
Les mer om tradisjonene rundt denne dagen her