mandag 30. oktober 2017

Allehelgensdag, Allesjelersdag - og litt om halloween

Allehelgensdag, 1. november, feires høymesse kl. 18.00. Kl. 19.30 blir det messe på polsk

Allesjelersdag, 2. november,  feires det requiemmesse kl. 18. Kl. 19.30 blir det messe på polsk.

I requiemmessen ber vi for alle de avdøde, men særlig for menighetens avdøde det siste året. I forbønnsboken som ligger bak i kirken kan alle som vil skrive navnene på sine kjære avdøde.Messen bes for dem også.


Etter gammel katolsk tradisjon oppfordres vi til å besøke kirkegården den første uken i november, og be for de avdøde der.

Allehelgensdag heter på engelsk All Saints eller All Hallows, og noen av skikkene i forbindelse med allehelgensaften 31. oktober, «hallowe'en» overlever i diverse folkelige tradisjoner, men på grunn av deres tilknytning til ånder og spøkelser blir de av mange i dag feilaktig assosiert med Allesjelersdag 2. november. Det var en folkelig overtro at på denne dagen kunne sjelene i skjærsilden vise seg på jorden og hjemsøke dem som hadde gjort dem noe mens de levde. De kunne vise seg som spøkelser eller hekser, og man trodde også at det hjalp å gi almisser i form av penger, kaker eller frukt. Noen av skikkene overlever i folkelige tradisjoner, men er i dag assosiert med «hallowe'en», allehelgensaften 31. oktober. Det har etterhvert blitt tradisjon i Norge blant barn med halloweenfeiring, en variant av den amerikanske, som trolig kom fra irske immigranter i USA. Les mer her I den katolske kirke er Allehelgensdag nettopp det - festdagen for alle helgener, alle som allerede er i himmelen hos Gud. Dagen feires 1. november. Se mer her
Allesjelers dag, 2. november, er dagen hvor vi minnes våre avdøde - allerede helgener, eller på vei til å bli det. Les mer her


I det protestantiske Norge har man i praksis fylt Allehelgensfeiringen med tradisjonene fra Allesjelersdag. Den norske kirke feirer Allehelgensdag første søndag i november, men siden man her ikke er opptatt av helgenbegrepet, brukes dagen isteden til å minnes de avdøde. Mange steder inviterer man spesielt folk som har mistet noen det siste året, og ber for dem under gudstjenesten.

søndag 29. oktober 2017

Kunngjøringer søndag 29. oktober

St. Ansgar menighet

KUNNGJØRINGTirsdag 31/10      kl. 18:00    Messe
                                            etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 01/11      kl. 18:00     Messe: Allehelgensdag
                             kl. 19:30     Messe på polsk

Torsdag 02/11     Formiddagsmesse er avlyst!
                             kl. 18:00     Messe: Allesjelers dag
                             kl. 19:30     Messe på polsk

Fredag 03/11       kl. 17:00     Sakramentstilbedelse og anledning til skriftemål
                             kl. 18:00     Messe
                                                      
Lørdag 04/11       kl. 13:00     Messe  
                              kl. 16:00     Messe på vietnamesisk
                              kl. 18:00     Messe på polsk  
                         
Søndag 05/11      kl. 09:15     Messe på polsk  
                               kl. 11:00     Høymesse  
                             kl. 13:00     Messe på vietnamesisk           
                             kl. 15:00     Messe etter kaldeisk ritus


+ Andre kunngjøringer:

* Bilder fra konfirmasjonsmesse 02/09 i USB-minnepinne er nå tilgjengelig og kan hentes i sakristiet etter messene.
* SAUL har aktiviteter fredag kl. 19:00-22:00 i Kiga.
* "Alle i aldersgruppen 18-35 år inviteres til møte i Unge voksne gruppen neste søndag 05/11 kl. 18:00 i Kiga menighetslokalet! Det blir felles måltid samt sosialt samvær. Vi vil også besøke kirkegården for å tenne lys på menighetens prestegraver. Vel møtt!"


Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe!

Ønsker dere en riktig god søndag!

fredag 27. oktober 2017

Messer i vest

Denne uken blir det messer i vestfylket.

Lørdag 28.10. kl. 14.00 er det messe i Lyngdal kirkesenter

Lørdag 28.10. kl. 17.00 er det messe i Flekkefjord, Nygaten 7.

onsdag 25. oktober 2017

Nytt møte i juniorklubben
Har du barn fra 3. til 7. klasse?
Nå er det igjen tid for St. Ansgars juniorklubb. Her blir barna kjent med hverandre gjennom forskjellige aktiviteter, og de får en fellesskapsfølelse og en tilhørighet til St. Ansgar menighet.
Dager:            Fredag 27.10. klokka 18.30–20.45 i menighetssalen.
                       Fredag 24.11. klokka 18.30–20.45 i menighetssalen.
                                  
Kontaktpersoner:
Dung Phan mob. 41844223 og Mona Jardim mob. 95856044
Bilder fra tidligere klubbkvelder finner dere   herI oktober har vi bingokveld. Vi skal                                   
·      spille bingo med premier.
·      lage lasagne og salat
·      be og synge i kirka

I november har vi juleverksted og aktivitetskveld.
Vi skal
·      lage julegaver og julepynt.
·      spille spill
·      ha quiz
·      spise risgrøt med mandel.

·      be og synge i kirka.

Bilder fra forrige treff i juniorklubbenmandag 23. oktober 2017

Kunngjøringer 22.10

St. Ansgar menighet

KUNNGJØRING


Tirsdag 24/10      kl. 18:00    Messe
                                            etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 25/10      kl. 18:00     Messe
                                            etterfulgt av rosenkransandakt

Torsdag 26/10     kl. 11:00     Formiddagsmesse
                                            Felles lunsj etter messen
                             kl. 18:00     Messe

Fredag 27/10       kl. 17:30     Anledning til skriftemål
                             kl. 18:00     Messe
                                            etterfulgt av rosenkransandakt på vietnamesisk
                                                      
Lørdag 28/10       kl. 13:00     Messe  
                                   kl. 14:00     Messe på Fillippinsk
                              kl. 16:00     Messe på fransk
                              kl. 18:00     Messe på polsk  
                                            etterfulgt av rosenkransandakt på polsk
                         
                  è     Messe i Lyngdal kl. 14:00
                  è     Messe i Flekkefjord kl. 17:00

Søndag 29/10      kl. 09:15     Messe på polsk  
                                kl. 11:00     Høymesse  
                             kl. 13:00     Messe på vietnamesisk           

+ Andre kunngjøringer:

* All kollekt på misjonssøndag går til Den pavelige misjonsvirksomhet.
* Unge Voksne gruppen har filmkveld kl. 19:00 i Kiga i kveld. Vel møtt!
* Juniorklubben har bingokveld fredag 27/10 kl. 18:30-20:45. For mer info, vennligst se oppslaget i gangen utenfor kirkerommet.

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe!

Ønsker dere en riktig god søndag!