mandag 11. september 2017

Oppdatert katekeseinfo


Katekese i St. Ansgar menighet 2017/2018


Velkommen til katekese lørdag 9. september i menighetshuset «KIGA» i
Kongensgate 17!
Katekesen er et tilbud om katolsk kristendomsundervisning for alle barn og ungdommer som går i 1. – 9. klasse. Her treffer barn og ungdommer andre katolske barn/ungdommer og lærer om katolsk tro, fortellinger fra Bibelen, messens liturgi, kristne sanger samt at de får en bedre forståelse av høytidene i løpet av kirkeåret. Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø slik at barna føler seg som en del av fellesskapet i menigheten. Katekesen støtter foreldrene i å gi en levende tro videre til barna og bidrar til at barna kan utvikle sin religiøse identitet i den katolske troen. Foreldrene har hovedansvaret, slik de lovet det ved barnas dåp. Ingen katekese i kirken kan erstatte et praktiserende hjem.

For 1. klasse til 9. klasse er katekesen på én og samme lørdag en gang i måneden:

Det er katekese på følgende lørdager:
Høsten 2017: 9. september, 14. oktober, 11. november og 9. desember.
Våren 2018: 13. januar, 10. februar, 10. mars, 14. april, 12. mai og 9. juni.

1.- 4. klasse har katekese klokken 10.00 - 14.00. Barna får servert mat og drikke i pausen. Barna har ikke lov til å gå ut i byen. Den første katekesedagen møter barna og foreldrene til et foreldremøte i Kiga kl. 10.00.

5. - 9. klasse har katekese klokken 13.00 - 17.00. Mat og drikke serveres i pausen. Den første katekesedagen blir det et møte sammen med barn, ungdommer og foreldre i Kiga rett etter messen, ca. klokken 14.00.

Alle klassene deltar i en felles messe klokken 13.00 hver katekeselørdag.
Foreldre, søsken og andre er hjertelig velkommen til å være med i denne messen! Messen er en viktig del av vårt liv som katolikker og er viktig i katekesen. Derfor ber vi om at barna og ungdommene deltar i hele messen. 

Sammen med invitasjonsbrevet til årets katekese er det et innmeldingsskjema til katekesen. Ta med dette skjemaet ferdig utfylt til foreldremøtet lørdag 9. september.

Den 1. Hellige Kommunion blir lørdag 2. juni 2018.
Det blir konfirmasjon lørdag 1. september 2018.
           
Kontingent for katekesen er 350 kr pr barn (maks 700,- pr familie) fra 1. - 8. klasse.
Kontingent for konfirmasjonskatekesen i 9. klasse er kr 600 per konfirmant. Dette inkluderer konfirmanthelg på Stella Maris og utgifter på konfirmasjonsdagen. Kontingenten kan betales kontant eller med kort, evt. med nettbank til menighetens konto 3000.16.55864. Husk å merke betalingen med katekese og barnets/ungdommens navn og klasse.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar