tirsdag 29. august 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 27. AUGUST 2017
Det er messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Onsdag 30. august er det skriftemål og øvelse for konfirmantene fra kl. 16.30


Torsdag 31. august er det messe kl. 11.00 og deretter høstens første formiddagstreff. Alle er hjertelig velkommen.

Fredag 1. september er det sakramentstilbedelse fra kl. 17.00 og anledning til skriftemål, messe kl. 18.00

Lørdag 2. september blir det konfirmasjonsmesse kl. 11.00. Ingen messe kl. 13.00

Denne uken kommer vår nye kapellan, pater Dawid Banàs. Det blir messe på polsk lørdag 2. september kl. 18.00

Søndag 3. september blir det messe på polsk kl. 09.15 og kirkekaffe etterpå arrangert av St. Ansgar unge voksne gruppen.  Det er messe på norsk kl. 11.00 og på vietnamesisk kl. 13.00.

Det blir dessverre slutt på messer søndag kl. 18.00. Senere vil det vurderes om de kan starte opp igjen. Årsaken er sogneprestens permisjon og p.Van og p. Dawids arbeidssituasjon. p. Dawid  må holde messe på polsk i Arendal hver søndag ettermiddag og p. Van må ha messe 11 og 13 nesten hver søndag.


Korøvelser starter opp igjen tirsdag 29. august kl. 19, med øvelser annenhver uke. Vi har plass til flere sangere, særlig herrestemmer. Hvis du liker å synge og har lyst til å begynne i koret, kan du henvende deg til pater Frode eller til kantor, Randi Birkeland.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar