tirsdag 29. august 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 27. AUGUST 2017
Det er messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Onsdag 30. august er det skriftemål og øvelse for konfirmantene fra kl. 16.30


Torsdag 31. august er det messe kl. 11.00 og deretter høstens første formiddagstreff. Alle er hjertelig velkommen.

Fredag 1. september er det sakramentstilbedelse fra kl. 17.00 og anledning til skriftemål, messe kl. 18.00

Lørdag 2. september blir det konfirmasjonsmesse kl. 11.00. Ingen messe kl. 13.00

Denne uken kommer vår nye kapellan, pater Dawid Banàs. Det blir messe på polsk lørdag 2. september kl. 18.00

Søndag 3. september blir det messe på polsk kl. 09.15 og kirkekaffe etterpå arrangert av St. Ansgar unge voksne gruppen.  Det er messe på norsk kl. 11.00 og på vietnamesisk kl. 13.00.

Det blir dessverre slutt på messer søndag kl. 18.00. Senere vil det vurderes om de kan starte opp igjen. Årsaken er sogneprestens permisjon og p.Van og p. Dawids arbeidssituasjon. p. Dawid  må holde messe på polsk i Arendal hver søndag ettermiddag og p. Van må ha messe 11 og 13 nesten hver søndag.


Korøvelser starter opp igjen tirsdag 29. august kl. 19, med øvelser annenhver uke. Vi har plass til flere sangere, særlig herrestemmer. Hvis du liker å synge og har lyst til å begynne i koret, kan du henvende deg til pater Frode eller til kantor, Randi Birkeland.

Katekeseåret 2017/18


Kollekt uke 32

Lørdag 12. august. Messe kl. 13.00                       kr.   318,-
Søndag 13. august. Messe kl. 11.00                       «    4531,-
Søndag 13. august. Messe kl. 13.00                       «   2204,-
Tirsdag 15. aug. Messe                                           «   4205,-

                                                                      SUM kr. 11258,-


                                              Hittil i år :   kr. 308.408,-

Tusen takk for ditt bidrag!fredag 18. august 2017

Nytt om messer i vestfylket.

I det siste har det vist seg at det er langt flere aktive katolikker bosatt rundt og i Lyngdal enn i Farsund/Listaområdet. Derfor flyttes de faste månedlige lørdagsmessene i høst fra Farsund til Lyngdal. Katolikker i Farsund/Listaområdet som har problemer med å komme seg til Lyngdal til messe bes om å kontakte Elisabeth på telefon 97985890, så skal vi prøve og organisere transport.Lyngdal:
 Messe feires kl 14.00 i Lyngdal kirkesenter. Mulighet for skriftemål fra klokken 13.30

Lørdag 26.8
Lørdag 30.9
Lørdag 14.10( på engelsk)
Lørdag 28.10
Lørdag 25.11
Tirsdag 26.12(2. juledag)

Flekkefjord:
Messe feires i velferdsstuen i Nygaten 7(ved Politistasjonen) kl. 17.00. Mulighet for skriftemål fra klokken 16.30:

Lørdag 26.8
Lørdag 30.9
Lørdag 14.10( på engelsk)
Lørdag 28.10
Lørdag 25.11
Tirsdag 26.12(2. juledag) 

Mandal:
På grunn av sogneprestens permisjon blir det endring av messdag i Mandal. I høst feires det messe lørdag kl. 15.00, vanligvis tredje lørdag i måneden. Første messe blir lørdag 23.9

mandag 14. august 2017

Marias himmelfart

Tirsdag 15. august er høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen.
Dagen feires med høymesse kl 18 i St.Ansgar.


 katolsk.no kan vi lese:
Legenden forteller at da tiden for Jomfru Marias død var kommet, fant apostlene at de på mystisk vis var innkalt til Jerusalem, og de samlet seg rundt hennes seng. Et himmelsk lys fylte rommet, apostlene falt på kne og himmelen åpnet seg. Der så de menneskesønnen stå på en lyssky, og mens Marias ansikt strålte av morskjærlighet, sprang hennes sjel inn i sønnens armer. Neste dag hyllet man hennes legeme i en kostbar linduk, og apostlene bar henne på sine skuldre til Getsemanehagen og senket henne i graven. I tre dager våket og ba de sammen med de troende ved graven. Da viste Herren seg med en hærskare engler og hilste dem. Marias sjel forente seg med legemet, hun sto opp av graven og fór opp til himmelen ledsaget av engleskaren. I tilbedelse for Den hellige Treenighet mottok Maria en strålende stjernekrone og ble kronet til himmeldronning.


Mer om denne minnedagen hertorsdag 10. august 2017

Kollekt uke 31


Lørdag 5. august. Messe kl. 13.00                         kr.   726,-
Lørdag 5. august. Filippinsk messe 17.00              «   1045,-
Søndag 6. august. Messe kl. 11.00                         «    2853,-
Søndag 6. august. Messe kl. 13.00                         «    1865,-

                                                                         SUM kr. 6489,-


                                                              Hittil i år :   kr. 297.150,-


Tusen takk for ditt bidrag!


torsdag 3. august 2017

Tradisjonell latinsk messe


Søndag 6. august kl 09.00 feires det tridentinsk messe i St. Ansgar. Det vil si tradisjonell latinsk messe etter messeboken fra 1962.   Alle er velkommen!Les sogneprestens orientering om tridentinsk messe her

Kollekt uke 29/30Mandag 17. juli. Filippinsk messe  kl.16            Kr.   824,-  
Lørdag 22. juli. Messe kl. 13.00                          kr.   808,-
Søndag 23. juli. Messe kl. 11.00                         «    3020,-
Søndag 23. juli. Messe kl. 13.00                         «    1782,-
Søndag 23. juli. Caldeisk messe kl. 15.00           «      931,-
Lørdag 29. juli. Olavsmesse kl. 13.00                 «    1266,-
Lørdag 29. juli. Filippinsk messe  kl. 14.30        «      763,-
Søndag 30. juli. Messe kl. 11.00                          «    2903,-
Søndag 30. juli. Messe kl. 13.00                          «    2600,-

                                                                    SUM kr. 14897,-

 Hittil i år :   kr. 290.661,-

Tusen takk for ditt bidrag!