tirsdag 25. juli 2017

Olsok i St. Ansgar

Lørdag  29. juli er Olsok, Høytiden for Olav den Hellige – Norges vernehelgen.
 Messe kl. 13.
 Etter messen er alle invitert til olsokfeiring med enkel servering i Kiga. Hjertelig velkommen til alle!

Les om Olav den hellige her

onsdag 19. juli 2017

Kollekt uke 27/28


Lørdag 8. juli. Messe kl. 13.00               kr.   481,-
Søndag 9. juli. Messe kl. 11.00               «    3651,-
 Søndag 9. juli. Messe kl. 13.00              «  2156,-
Lørdag 15. juli. Messe kl. 13.00              «   390,-
Lørdag 15. juli. Messe spansk kl. 17.00  «   830,-
Søndag 16. juli. Messe kl. 11.00              «  3811,-
Søndag 16. juli. Messe kl. 13.00              «  1289,-

                                                       SUM kr. 12608,-

 Hittil i år :   kr. 275.764,-

Tusen takk for ditt bidrag!


onsdag 12. juli 2017

Kollekt uke 26


Lørdag 1. juli. Messe kl. 13.00                       kr.   326,-
Søndag 2. juli. Messe kl. 11.00                      «    3647,-
Søndag 2. juli. Messe kl. 13.00                      «    2419,-
Søndag 2. juli. Messe kald. Kl.15.00             «      588,-


                                                              SUM kr. 6980,-

Hittil i år :   kr. 263.156,-


Tusen takk for ditt bidrag!


lørdag 1. juli 2017

Kollekt uke 24/25


 
Lørdag 17. juni. Messe kl. 13.00                    kr.   529,-
Søndag 18. juni. Corpus Christi kl. 11.00       «   4786,-
Lørdag 24. juni. Messe vietn. Kl. 11.00          «   2287,-
Lørdag 24. juni. Messe kl. 13.00                     «     237,-
Lørdag 24. juni. Messe fransk                         «     345,-
Lørdag 24. juni. Messe caldeisk kl. 15.00       «     808,-
Søndag 25. juni. Messe kl. 9.15                       «    1132,-  
Søndag 25. juni. Messe kl. 11.00                     «    2215,-
Søndag 25. juni. Messe kl. 13.00                     «   2460,-
Søndag 25. juni. Messe kl. 18.00                     «     549,-

                                                               SUM kr. 15348,-

Hittil i år :   kr. 256.176,-

Tusen takk for ditt bidrag!