mandag 26. juni 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 25.JUNI 2017


 Dette er siste kunngjøringer før sommerferien. De nærmeste ukene blir det ingen kunngjøringer

Det er messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Det er ingen messe torsdag kl. 11 i juli og august.

Torsdag 29. juni er høytiden for apostlene Peter og Paulus. Messe kl. 18.00


Søndag 2. juli er det messe på norsk kl. 11.00 og på vietnamesisk kl. 13.00

Det er ingen messe søndag kl. 09.15 eller kl. 18.00 i juli og august


Det er ingen messer i Mandal, Farsund og Flekkefjord i juli og august.

tirsdag 20. juni 2017

St. Hansaften på Stella Maris
Fredag 23. juni er St. Hansaften. Da er alle hjertelig velkommen til St. Hans feiring på Stella Maris i Mandal. Det blir messe kl. 18.00 og deretter grilling og St. Hansbål. Ta med mat og drikke og stoler/ bord eller annet å sitte på. Stella Maris komiteen stiller med griller. Velkommen alle sammen!

mandag 12. juni 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG11.JUNI 2017
Det er messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Torsdag 15. juni er det messe kl. 11.00 etterfulgt av felles lunch.


Lørdag 17. juni er det katekese for 8. klasse til vanlig tid. Det er katekese for 9. klasse for dem som ikke var med på Stella Maris. 9. klasse begynner kl. 13.00Søndag 18. juni feirer vi Kristi legemsfest og internasjonal dag i menigheten. Det blir en felles utendørs messe på gårdsplassen ved St. Ansgar kirke kl. 11.00 etterfulgt av sakramentsprosesjon og deretter underholdning og internasjonal mat. Denne søndagen blir det ingen andre messer.

Fredag 23. juni er St. Hansaften. Da er alle hjertelig velkommen til St. Hans feiring på Stella Maris i Mandal. Det blir messe kl. 18.00 og deretter grilling og St. Hansbål. Ta med mat og drikke og stoler/ bord eller annet å sitte på. Stella Maris kommiteen stiller med griller. Velkommen alle sammen!


Så en invitasjon til alle barn! Bli med på barneleir sør på Stella Maris i Mandal fra 24. juni til 1. juli. For alle fra 8 til 11 år. Påmelding og info på NUKs hjemmeside. Eller se plakat i gangen.

søndag 4. juni 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 4.JUNI 2017
Mandag 5. juni blir det 2. pinsedags høymesse kl. 11.


Tirsdag 6. juni kl. 19.00 er det møte i menighetsrådet

 Onsdag 7.juni har den nye damegruppen møte fra kl. 16.00 til kl. 18.00

Torsdag 8. juni er det messe kl. 11.00 etterfulgt av felles lunch.


Til alle kateketer. Husk lærermøte torsdag kveld.


Lørdag 10. juni er det siste katekese før sommeren. Alle klasser fra 1. til 7. møter til vanlig tid.


Lørdag 10. juni kl. 14.00 er det messe på spansk


Søndag 11. juni kl. 14.00 er det messe på Stella Maris i Mandal.Søndag 18. juni ferier vi Kristi legemsfest og internasjonal dag i menigheten. Det blir en felles utendørs messe på gårdsplassen ved St. Ansgar kirke kl. 11.00 etterfulgt av sakramentsprosesjon og deretter underholdning og internasjonal mat. Denne søndagen blir det ingen andre messer.Så en invitasjon til alle barn! Bli med på barneleir sør på Stella Maris i Mandal fra 24. juni til 1. juli. For alle fra 8 til 11 år. Påmelding og info på NUKs hjemmeside. Eller se plakat i gangen.

Juniorklubbens sommeravslutning

Med bilder fra Juniorklubbens sommeravslutning i Aquarama i mai takker vi barn og ledere for et flott år, og ønsker alle velkommen tilbake i september. Sommerhilsener fra Dung og Mona.
fredag 2. juni 2017

Kollekt uke 21


Kr. Himmelfartsdag 25.5. kl. 9.15                    kr.     956,-
Kr. Himmelfartsd. Stella Maris                         «    1067,-
Kr. Himmelfartsdag 25.5. kl. 11.00                   «    1977,-
Kr. Himmelfartsdag 25.5. kl. 18.00                   «      480,-  
Lørdag 27. mai. Messe kl. 13.00                       «      293,-  
Lørdag 27. mai. Messe fransk kl. 16.00            «      273,-
Søndag 28. mai. Messe kl. 9.15                         «    1696,-
Søndag 28. mai. Messe kl. 11.00                       «    2452,-
Søndag 28. mai. Messe kl. 13.00                       «    1667,-
Søndag 28. mai. Stella Maris (konf.saml)         «      290,-
Søndag 28. mai. Messe kl. 18.00                       «     346,-
 
                                                                  SUM kr. 11497,-

Hittil i år :   kr. 219.637,-


Tusen takk for ditt bidrag!