søndag 2. april 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 2. APRIL 2017
Denne uken er det messe mandag til fredag kl. 18.


Mandag 3. april kl. 18.00 blir messe i Den ekstraordinære form, det vil si   tradisjonell latinsk messe etter 1962-messeboken. 


Onsdag 5. april etter kveldsmessen er det rosenkransbønn og Mariaandakt på engelsk.


Torsdag 6. april er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå


Fredag 7. april er det Sakramentstilbedelse og skriftemål fra kl. 17.00 til kl. 17.45. Messe kl. 18.00 og etter messen er det korsveiandakt i kirken.Lørdag 8. april er det katekese. 1.- 4. klasse fra kl. 10-14 og 5.-7. klasse fra kl. 13-17

Lørdag 8. april er det messe på tagalog kl. 14.00


Søndag 9. april er det messe på Stella Maris i Mandal kl. 14.00

Søndag 9. april er palmesøndag og innleder Den Stille uke.Program for Den stille uke og påsken i St. Ansgar menighet er slått opp ute i gangen og i vinduet mot Kirkegata. Du finner det også på menighetens blogg.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar