mandag 20. mars 2017

Tĩnh Tâm Mùa Chay chuẩn bị Lễ Chúa Phục Sinh 2017 tại Kristiansand

   
                                 Chủ đề: Con có Yêu mến Thầy không
              Hướng dẫn: Linh mục Giuse Phạm văn Vũ, Dòng Đaminh
Mùa Chay là thời kỳ thuận tiện để canh tân bản thân trong cuộc gặp gỡ với Đức Kitô hằng sống qua Lời Ngài, qua các bí tích và tha nhân. Chúa Ki tô đã trải qua 40 ngày trong sa mạc và đã chiến thắng tử thần, Ngài chỉ cho chúng ta con đường của sự sống mới.
Để sống đời sống mới, mỗi người chúng ta hãy “dừng lại” để sám hối trong mối tương quan với Thiên Chúa; với tha nhân là anh chị em trong giáo xứ chúng ta; và đặc biệt nhất là chúng ta sám hối ngay trong gia đình của chúng ta, vợ- chồng- con cái, vì gia đình chính là hội thánh thu nhỏ.
Ý tưởng chính yếu trong mùa chay thánh là nhấn mạnh đến 2 khía cạnh, thứ nhất chúng ta là những con người yếu đuối, tội lỗi, hay mắc sai lầm; thứ hai, Thiên Chúa luôn luôn là Người Cha giàu lòng thương xót, yêu thương, sẵn sàng tha thứ và ban sức mạnh cho chúng ta chống lại những cơn cám dỗ.
Do đó, mùa chay là thời gian quan trọng và ưu tiên trong lịch phụng vụ của Giáo hội, để các tín hữu hồi tâm và nhận ra giá trị cao quí của bí tích giao hòa, để ăn năn sám hối trở về cùng Thiên Chúa. Cốt lõi của ăn năn sám hối là từ bỏ tội lỗi, những thói quen ích kỷ và hướng về Chúa Kitô, đặt ngài làm trung tâm cuộc sống mỗi người.
Để giúp con cái mình bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng được nhiều ơn ích. Ngoài những phương thế Giáo hội vẫn đề ra, sứ điệp Mùa Chay 2017 năm nay với chủ đề: “Lời Chúa là một hồng ân. Tha nhân là một hồng ân. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa, để nhận ra và phụng sự Chúa Kitô trong tha nhân, nhất là những người nghèo khổ. (Số 1).
Chúng ta hãy cố gắng sống thánh thiện trong Mùa Chay với các phương thế truyền thống của Giáo hội: Cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Hãy cảm nghiệm điều Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ trong bữa tiệc ly: “hãy ở trong tình yêu Thầy” (Ga 15,9). Khi chúng ta ở lại trong Tình yêu của Chúa Giê su là lúc chúng ta đang sống và làm chứng cho niềm tin của chúng ta vào Đức Ki tô Phục Sinh, trong đời sống thường nhật của chúng ta. Như vậy, mỗi người chúng ta cùng nhau sống và cùng nhau hướng về Đại lễ Phục sinh, với niềm vui Halleluia
                                          CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM
                Mọi người bắt đầu chương trình Tĩnh Tâm tại hội trường Kiga để nghe giảng chung
Thứ hai 10.04.2017: từ 17 giờ 00 đến  21 giờ 00
               Giảng Tĩnh Tâm giành cho người  lớn.
               Chủ đề: Sám hối trong mối tương quan với Thiên Chúa & Tha nhân
               Thánh Lễ, Xưng tội

Thứ ba 11.04.2017: từ 17 giờ 00 đến 21 giờ 00
               Giảng Tĩnh Tâm giành cho người lớn.
               Chủ đề: Sám hối trong mối tương quan với Gia Đình
               Thánh Lễ, Xưng tội

Thứ tư 12.04.2017: từ 17 giờ 00 đến 21 giờ 00
               Giảng Tĩnh Tâm giành cho các em.
               Chủ đề: Sống Tình bạn
               Thánh Lễ, Xưng tội

Thứ năm 13.04.2017
               Thánh Lễ cho Cộng Đoàn Việt Nam  lúc 15 giờ 00
               Thánh Lễ chung cho Giáo Xứ lúc 19 giờ 00
               Chầu Mình Thánh Chúa cho Cộng Đoàn Việt Nam  lúc 23 giờ 00 đến 24 giờ 00

Thứ sáu 14.04.2017
                Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá cho Cộng Đoàn Việt Nam  lúc 12 giờ 00
                Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá cho Giáo Xứ lúc 15 giờ 00
                Đi đàng Thánh Giá cho Cộng Đoàn Việt Nam  lúc 20 giờ 00

Thứ bảy 15.04.2017
                Thánh Lễ Vọng mừng Chúa Phục Sinh cho Cộng Đoàn Việt Nam  lúc 17 giờ 00
                Thánh Lễ Vọng mừng Chúa Phục Sinh cho Giáo Xứ  lúc 21 giờ 00

Chúa Nhật 16.04.2017

                Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh cho Cộng Đoàn Việt Nam  lúc 13 giờ 00

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar