Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

tirsdag 28. mars 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. MARS 2017




Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.



Torsdag 30. mars er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.


Torsdag 30. mars er det ny kurskveld om katolsk tro fra kl. 18.45 til kl.21.00.  Tema er de 10 bud.


Fredag 31. mars er det korsveiandakt etter kveldsmessen


Lørdag 1. april er det messe på kroatisk kl. 11.00

Samme dag er det messe i Farsund kl. 14.00 og i Flekkefjord kl. 17.00


Søndag 2. april er det messe etter kaldeisk ritus kl. 15.00

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar