Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

onsdag 8. mars 2017

Kollekt uke 10


Lørdag 11. febr. Messe Lyngdal              kr. 1610,-
Onsdag  1. mars. Askeonsdag  kl. 18.      «   4358,-
Lørdag 4. mars. Messe Lyngdal               «   1200,-
Lørdag 4. mars.  Messe kl. 13.00             «     619,-
Søndag 5. mars. Messe kl. 9.15                «  1415,-
Søndag 5. mars. Messe kl. 11.                  «  1650,-
Søndag 5. mars. Messe kl. 13.                  «  2081,-
Søndag 5. mars. Messe kaldeisk kl.15      «   493,-
Søndag 5. mars. Messe kl. 18.                  «   199,-

                                                         Sum kr. 13625,-
   
Mottatt hittil i år :   kr. 91.754,-


Tusen takk for ditt bidrag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar