fredag 17. mars 2017

Husk korsvei hver fredag etter kveldsmessen!


Det er en god, gammel skikk, helt tilbake til middelalderen, å ta Jesu ord om å bære korset med ham bokstavelig gjennom å be en korsveiandakt. Gjennom fjorten stasjoner mediterer man over Jesu vei til Golgata. Du kan følge en slik meditasjon her

I St. Ansgar bes korsveien hver fredag etter kveldsmessen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar