fredag 31. mars 2017

Den stille uke og påsken i St. Ansgar 2017Palmesøndag, 9. april

Kl. 09.15 Palmevigsel, prosesjon og messe på polsk
Kl. 11.00 Palmevigsel, prosesjon og messe på norsk
Kl. 13.00 Palmevigsel, prosesjon og messe på vietnamesisk

Kl. 14.00 Palmevigsel, prosesjon og messe på Stella Maris, Mandal
Kl. 18.00 Messe på engelskSkjærtorsdag 13. april

kl.15.00        Messe på vietnamesisk
kl.18.00        Messe på norsk, deretter tilbedelse og skriftemål inntil midnatt.Langfredag 14. april (faste- og abstinensdag)

kl.  9.30        Matutin og laudes på norsk
kl.10.30        Skriftemål
kl.12.00        Langfredagsliturgi på vietnamesisk
kl.15.00        Langfredagsliturgi på norsk
kl. 17.00       Økumenisk korsvei gjennom byen. 


Påskeaften 15. april

kl.  9.30        Matutin og laudes på norsk
kl. 12.00        Velsignelse av påskemat på polsk
kl. 17.00       Påskevigilie på vietnamesisk
kl. 21.00        Påskevigilie på norsk. Etter messen er alle velkommen til  
                     hyggelig samvær i menighetslokalet.Påskesøndag 16. april

kl.  9.15         Messe på polsk
kl. 11.00        Påskedagens høymesse på  norsk
kl. 13.00        Påskedagens høymesse på  vietnamesisk
kl. 14.00        Messe på  Stella Maris
kl. 18.00        Messe på engelsk

2. påskedag 17. april
kl. 11.00        Messe på norsk
kl. 14.00       Messe på spansk
kl. 14.00        Messe i Farsund
kl. 17.00        Messe i Flekkefjord

Kollekt uke 13


Lørdag 25. mars.  Messe kl. 13.00       kr.   500,-
Søndag 26. mars. Messe kl. 9.15            « 1350,-
Søndag 26. mars. Messe kl. 11.              « 2463,-
Søndag 26. mars. Messe kl. 13.              « 2139,-
Søndag 26. mars. Messe kl. 18.              «   432,-

                                                       Sum kr. 6884,-
   
 Hittil i år :   kr. 116.015,-

Tusen takk for ditt bidrag!


tirsdag 28. mars 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. MARS 2017
Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.Torsdag 30. mars er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.


Torsdag 30. mars er det ny kurskveld om katolsk tro fra kl. 18.45 til kl.21.00.  Tema er de 10 bud.


Fredag 31. mars er det korsveiandakt etter kveldsmessen


Lørdag 1. april er det messe på kroatisk kl. 11.00

Samme dag er det messe i Farsund kl. 14.00 og i Flekkefjord kl. 17.00


Søndag 2. april er det messe etter kaldeisk ritus kl. 15.00

mandag 20. mars 2017

Tĩnh Tâm Mùa Chay chuẩn bị Lễ Chúa Phục Sinh 2017 tại Kristiansand

   
                                 Chủ đề: Con có Yêu mến Thầy không
              Hướng dẫn: Linh mục Giuse Phạm văn Vũ, Dòng Đaminh
Mùa Chay là thời kỳ thuận tiện để canh tân bản thân trong cuộc gặp gỡ với Đức Kitô hằng sống qua Lời Ngài, qua các bí tích và tha nhân. Chúa Ki tô đã trải qua 40 ngày trong sa mạc và đã chiến thắng tử thần, Ngài chỉ cho chúng ta con đường của sự sống mới.
Để sống đời sống mới, mỗi người chúng ta hãy “dừng lại” để sám hối trong mối tương quan với Thiên Chúa; với tha nhân là anh chị em trong giáo xứ chúng ta; và đặc biệt nhất là chúng ta sám hối ngay trong gia đình của chúng ta, vợ- chồng- con cái, vì gia đình chính là hội thánh thu nhỏ.
Ý tưởng chính yếu trong mùa chay thánh là nhấn mạnh đến 2 khía cạnh, thứ nhất chúng ta là những con người yếu đuối, tội lỗi, hay mắc sai lầm; thứ hai, Thiên Chúa luôn luôn là Người Cha giàu lòng thương xót, yêu thương, sẵn sàng tha thứ và ban sức mạnh cho chúng ta chống lại những cơn cám dỗ.
Do đó, mùa chay là thời gian quan trọng và ưu tiên trong lịch phụng vụ của Giáo hội, để các tín hữu hồi tâm và nhận ra giá trị cao quí của bí tích giao hòa, để ăn năn sám hối trở về cùng Thiên Chúa. Cốt lõi của ăn năn sám hối là từ bỏ tội lỗi, những thói quen ích kỷ và hướng về Chúa Kitô, đặt ngài làm trung tâm cuộc sống mỗi người.
Để giúp con cái mình bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng được nhiều ơn ích. Ngoài những phương thế Giáo hội vẫn đề ra, sứ điệp Mùa Chay 2017 năm nay với chủ đề: “Lời Chúa là một hồng ân. Tha nhân là một hồng ân. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa, để nhận ra và phụng sự Chúa Kitô trong tha nhân, nhất là những người nghèo khổ. (Số 1).
Chúng ta hãy cố gắng sống thánh thiện trong Mùa Chay với các phương thế truyền thống của Giáo hội: Cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Hãy cảm nghiệm điều Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ trong bữa tiệc ly: “hãy ở trong tình yêu Thầy” (Ga 15,9). Khi chúng ta ở lại trong Tình yêu của Chúa Giê su là lúc chúng ta đang sống và làm chứng cho niềm tin của chúng ta vào Đức Ki tô Phục Sinh, trong đời sống thường nhật của chúng ta. Như vậy, mỗi người chúng ta cùng nhau sống và cùng nhau hướng về Đại lễ Phục sinh, với niềm vui Halleluia
                                          CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM
                Mọi người bắt đầu chương trình Tĩnh Tâm tại hội trường Kiga để nghe giảng chung
Thứ hai 10.04.2017: từ 17 giờ 00 đến  21 giờ 00
               Giảng Tĩnh Tâm giành cho người  lớn.
               Chủ đề: Sám hối trong mối tương quan với Thiên Chúa & Tha nhân
               Thánh Lễ, Xưng tội

Thứ ba 11.04.2017: từ 17 giờ 00 đến 21 giờ 00
               Giảng Tĩnh Tâm giành cho người lớn.
               Chủ đề: Sám hối trong mối tương quan với Gia Đình
               Thánh Lễ, Xưng tội

Thứ tư 12.04.2017: từ 17 giờ 00 đến 21 giờ 00
               Giảng Tĩnh Tâm giành cho các em.
               Chủ đề: Sống Tình bạn
               Thánh Lễ, Xưng tội

Thứ năm 13.04.2017
               Thánh Lễ cho Cộng Đoàn Việt Nam  lúc 15 giờ 00
               Thánh Lễ chung cho Giáo Xứ lúc 19 giờ 00
               Chầu Mình Thánh Chúa cho Cộng Đoàn Việt Nam  lúc 23 giờ 00 đến 24 giờ 00

Thứ sáu 14.04.2017
                Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá cho Cộng Đoàn Việt Nam  lúc 12 giờ 00
                Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá cho Giáo Xứ lúc 15 giờ 00
                Đi đàng Thánh Giá cho Cộng Đoàn Việt Nam  lúc 20 giờ 00

Thứ bảy 15.04.2017
                Thánh Lễ Vọng mừng Chúa Phục Sinh cho Cộng Đoàn Việt Nam  lúc 17 giờ 00
                Thánh Lễ Vọng mừng Chúa Phục Sinh cho Giáo Xứ  lúc 21 giờ 00

Chúa Nhật 16.04.2017

                Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh cho Cộng Đoàn Việt Nam  lúc 13 giờ 00

søndag 19. mars 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. MARS 2017
Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.Torsdag 23. mars er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.Fredag 24. mars er det korsveiandakt etter kveldsmessen.Fredag 24. mars er det juniorklubb i KIGA. Se oppslag i gangen for mer info.Lørdag 25. mars er det messe på fransk kl. 16.00Every Sunday at 6PM. Mass in englishSøndag 26. mars kl. 19.00 er det møte i St. Ansgar unge voksne. Alle fra 18 år er velkommen til mat og fellesskap.


fredag 17. mars 2017

Husk korsvei hver fredag etter kveldsmessen!


Det er en god, gammel skikk, helt tilbake til middelalderen, å ta Jesu ord om å bære korset med ham bokstavelig gjennom å be en korsveiandakt. Gjennom fjorten stasjoner mediterer man over Jesu vei til Golgata. Du kan følge en slik meditasjon her

I St. Ansgar bes korsveien hver fredag etter kveldsmessen.

Kollekt uke 11
Lørdag 11. mars.  Messe kl. 13.00       kr. 1513,-
Søndag 12. mars. Messe kl. 9.15            «   940,-
Søndag 12. mars. Messe kl. 11.              « 3282,-
Søndag 12. mars. Messe kl. 13.              « 2391,-
Søndag 12. mars. Stella Maris kl. 14.     «   575,-
Søndag 12. mars. Messe kl. 18.              «   451,-

                                                      Sum kr. 9152,-
   
 Hittil i år :   kr. 100.906,-

Tusen takk for ditt bidrag!søndag 12. mars 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. MARS 2017

Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.


Tirsdag 14. mars etter kveldsmessen er det sakramentstilbedelse frem til kl. 19.00


Torsdag 16. mars er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.


Torsdag 16. mars er det informasjonskurs om katolsk tro. Tema er Guds bud og kallet til hellighet.


Fredag. 17. mars er det korsveiandakt etter kveldsmessen.


Lørdag 18. mars er det katekese for konfirmantene,
8. og 9. klasse. Kl. 11-15Lørdag 18. februar er det messe på spansk kl. 14.00

onsdag 8. mars 2017

Kollekt uke 10


Lørdag 11. febr. Messe Lyngdal              kr. 1610,-
Onsdag  1. mars. Askeonsdag  kl. 18.      «   4358,-
Lørdag 4. mars. Messe Lyngdal               «   1200,-
Lørdag 4. mars.  Messe kl. 13.00             «     619,-
Søndag 5. mars. Messe kl. 9.15                «  1415,-
Søndag 5. mars. Messe kl. 11.                  «  1650,-
Søndag 5. mars. Messe kl. 13.                  «  2081,-
Søndag 5. mars. Messe kaldeisk kl.15      «   493,-
Søndag 5. mars. Messe kl. 18.                  «   199,-

                                                         Sum kr. 13625,-
   
Mottatt hittil i år :   kr. 91.754,-


Tusen takk for ditt bidrag!

søndag 5. mars 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 5. MARS 2017Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.


Torsdag 9. mars er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå


Fredag 10. mars er det korsveiandakt i kirken etter kveldsmessen


Lørdag 11. mars er det katekese. 1.- 4. klasse fra kl. 10-14 og 5.-7. klasse fra kl. 13-17


Søndag 12. mars er det messe på Stella Maris i Mandal kl. 14.00


Søndag 12. mars kl. 19.00 er det møte i St. Ansgar Unge voksne. Alle fra 18 år er velkommen.

lørdag 4. mars 2017

Messe i Lyngdal
Lørdag 4.3 blir det messe på norsk i Lyngdal Kirkesenter kl. 14.00
Lyngdal Kirkesenter er Lyngdal menighets nye forsamlingslokale. Det ligger ved siden av Lyngdal kirke, rett over veien på motsatt side av der kapellet, hvor messene var før, ligger. 
Hjertelig velkommen til alle!
fredag 3. mars 2017

Kollekt uke 9Søndag 19. febr. Stella Maris retrett              kr.   846,-
Lørdag 25. februar. Messe kl. 13.00                « 1002,-
Lørdag 25. febr. Tagalog messe 14.00             «   779,-
Lørdag 25. febr. Fransk messe 16.00               «   524,-
Lørdag 25. febr. Messe Fars./Fl.fjord              «  1397,-
Søndag 26. februar. Messe kl. 9.15                  «  1657,-
Søndag 26. februar. Messe kl. 11.                    «  2587,-
Søndag 26. februar. Messe kl. 13.                    « 1932,-
Søndag 26. februar. Messe kl. 18.                    «   620,-

                                                               Sum kr. 11344,-
   
Mottatt hittil i år :   kr. 78.129,-

Tusen takk for ditt bidrag!


onsdag 1. mars 2017

Askeonsdag i St.Ansgar


I dag, 1.3., er det messe kl. 18.00 med utdeling av askekors.

Askeonsdag er faste- og abstinensdag. 

Å faste betyr at man kun spiser seg mett en gang i løpet av dagen. Man kan spise 1-2 mindre måltider i tillegg i løpet av dagen hvis det er nødvendig. Dette gjelder fra man er 18 år til fylte 60 år. Abstinens betyr at man avstår fra en bestemt mat(oftest kjøtt), drikke eller fornøyelse. Dette gjelder for alle over 14 år.


Hvorfor askekors på pannen? Svaret finner du her