tirsdag 28. februar 2017

Fastetiden - trenger vi den?

- passer den i det hele tatt for et menneske i vår tid? Trenger vi å avstå fra mat og andre ting, elsker ikke Gud oss uansett?
Selvsagt trenger vi dette! Fordi Gud elsker oss gir han oss denne perioden til ettertanke, omvendelse og anger. Vi trenger å rydde plass for Ham i livet vårt.Fastetidens fokus er ikke bare på å gi avkall på gleder. Det er også en tid som kan gi mye glede, dersom vi bruker anledningen til det Kirken oppfordrer oss til - bønn, meditasjon og fordypning. Vi bør prøve og sette av litt mer tid enn vanlig til privat bønn, daglig bibellesning(du kan få tilsendt de daglige bibellesningene ved å abonnere her) og kanskje også lese litt hver dag i en åndelig bok, se for eksempel hva St. Olav bokhandel kan tilby. I St.Ansgar er det korsveisbønn hver fredag kl. 18.30. 
På Askeonsdag er det messe med utdeling av askekors kl. 18.00 - det er en god start på fasten å delta i denne!
Den nordiske bispekonferanse sier:
Fasten er den tradisjonelle tid for fornyelse, anger og omvendelse i kirken. Kirkeloven foreskriver at askeonsdag og langfredag skal overholdes som faste- og abstinensdager. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet. Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet av faste- og abstinensbudet, betydningen av å praktisere botens ånd.

Hva betyr dette? På askeonsdag og langfredag spiser vi ikke kjøtt, vi spiser mindre enn vanlig, ved f.eks å bare spise ett fullt måltid.
Resten av fasten avstår vi fra noe vi liker godt til vanlig. Det kan være alkohol, sjokolade, facebook, dataspill - eller andre ting vi setter pris på og bruker ofte. Pengene vi sparer skal gå  til noen som trenger det - ikke til mer sjokolade etterpå!


Hva vi velger å gi avkall på er individuelt!
 Det er også fint å fordype seg ekstra i troen i denne perioden.

På nettet finnes mange fordypningsmuligheter:
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar