tirsdag 28. februar 2017

Fastetiden - trenger vi den?

- passer den i det hele tatt for et menneske i vår tid? Trenger vi å avstå fra mat og andre ting, elsker ikke Gud oss uansett?
Selvsagt trenger vi dette! Fordi Gud elsker oss gir han oss denne perioden til ettertanke, omvendelse og anger. Vi trenger å rydde plass for Ham i livet vårt.Fastetidens fokus er ikke bare på å gi avkall på gleder. Det er også en tid som kan gi mye glede, dersom vi bruker anledningen til det Kirken oppfordrer oss til - bønn, meditasjon og fordypning. Vi bør prøve og sette av litt mer tid enn vanlig til privat bønn, daglig bibellesning(du kan få tilsendt de daglige bibellesningene ved å abonnere her) og kanskje også lese litt hver dag i en åndelig bok, se for eksempel hva St. Olav bokhandel kan tilby. I St.Ansgar er det korsveisbønn hver fredag kl. 18.30. 
På Askeonsdag er det messe med utdeling av askekors kl. 18.00 - det er en god start på fasten å delta i denne!
Den nordiske bispekonferanse sier:
Fasten er den tradisjonelle tid for fornyelse, anger og omvendelse i kirken. Kirkeloven foreskriver at askeonsdag og langfredag skal overholdes som faste- og abstinensdager. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet. Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet av faste- og abstinensbudet, betydningen av å praktisere botens ånd.

Hva betyr dette? På askeonsdag og langfredag spiser vi ikke kjøtt, vi spiser mindre enn vanlig, ved f.eks å bare spise ett fullt måltid.
Resten av fasten avstår vi fra noe vi liker godt til vanlig. Det kan være alkohol, sjokolade, facebook, dataspill - eller andre ting vi setter pris på og bruker ofte. Pengene vi sparer skal gå  til noen som trenger det - ikke til mer sjokolade etterpå!


Hva vi velger å gi avkall på er individuelt!
 Det er også fint å fordype seg ekstra i troen i denne perioden.

På nettet finnes mange fordypningsmuligheter:
søndag 26. februar 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. FEBRUAR 2017


Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.Onsdag 1. mars er askeonsdag og faste og abstinensdag. Messe med utdeling av askekorset kl. 18.00Torsdag 2. mars er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.Torsdag 2. mars er det ny kurskveld om katolsk tro. Tema er skriftemålet, sykesalvingen, ekteskapet og ordinasjonens sakrament.Lørdag 4.mars kl. 14.00 er det messe i Lyngdal kirkesentertirsdag 21. februar 2017

Juniorklubbens februarmøte


Har du barn fra 3. til 7. klasse?

Nå er det igjen tid for St. Ansgars juniorklubb. Her blir barna kjent med hverandre gjennom forskjellige aktiviteter, og de får en fellesskapsfølelse og en tilhørighet til St. Ansgar menighet.


Dager:                    
                                   Fredag 24.02. klokka 18.30–20.30 BOWLING I HANNEVIKA BOWLING                                                                        - PÅMELDING!
                                   Fredag 24.03. klokka 18.30–20.45 i menighetssalen
                                   Fredag 28.04. klokka 18.30–20.45 i menighetssalen
                                   Fredag 19.05. klokka 18.30–20.45 OVERRASKELSE
                                  
Kontaktpersoner:
Dung Phan mob. 41844223 og Mona Jacobsen Jardim mob. 95856044
Bilder fra tidligere klubbkvelder finner dere på  menighetens blogg


I februar MØTES VI I HANNEVIKA BOWLING KL. 18.30 - PÅMELDING TIL DUNG ELLER MONA
·       Foreldre kjører barn til Hannevika bowling kl. 18.30, og foreldre henter barn kl. 20.30 på Hannevika bowling. Adresse: Hannevika Bowling, Kartheia 5, 4626 Kristiansand, www.hannevikabowling.no

Bilder fra juniorklubbens møte i januar
søndag 19. februar 2017

Kunngjøringer søndag 19. februar

Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.Torsdag 23. februar er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.


Fredag 24. februar er det møte i  juniorklubben. Denne gangen foregår det på Hannevika bowling. NB: påmelding er nødvendig! Les mer her, eller se oppslag i gangen for mer info.


Lørdag 25. februar er det messe i Farsund kl. 14.00 og i Flekkefjord kl. 17.00


Lørdag 25. februar er det messe på tagalog kl. 14.00


Lørdag 25. februar er det messe på fransk kl. 16.00

torsdag 16. februar 2017

Kollekt uke 7


Lørdag 11. februar. Messe kl. 13.00         kr.   746,-
Søndag 12. februar. Messe kl. 9.15             « 1648,-
Søndag 12. februar. Messe kl. 11.                « 2460,-
Søndag 12. februar. Messe kl. 13.               « 2266,-
Søndag 12. februar. Messe kl. 18.               «   725,-

                           Sum   kr. 7845,-
   
Mottatt hittil i år :   kr. 58.964,-

Tusen takk for ditt bidrag!

søndag 12. februar 2017

Kunngjøringer søndag 12. februar 2017
Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Torsdag 16. februar er det messe kl. 11.00 og felles lunch etterpå.


Lørdag 18. februar er det undervisning for konfirmantene, 8. og 9. klasse, kl. 11-15


Lørdag 18. februar er det messe på spansk kl. 14.00


Søndag 19. februar er det messe på Stella Maris i Mandal kl. 11.00. NB merk klokkeslettet!

torsdag 9. februar 2017

Kollekt uke 6 (2017)Lørdag 4. februar. Messe kl. 13.00         kr.   513,-
Søndag 5. februar. Messe kl. 9.15   «   978,-
Søndag 5. februar. Messe kl. 11.   « 2198,-
Søndag 5. februar. Messe kl. 13.   « 2291,-
Søndag 5. februar. Messe kl. 18.   «   281,-
Søndag 5. febr. Messe på kaldeisk           «   613,-
Sum       kr. 6874,-
   
Mottatt hittil i år :   kr. 51.119,-

Tusen takk for ditt bidrag!


søndag 5. februar 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 5. FEBRUAR 2017

Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00.Torsdag 9. februar er det IKKE formiddagsmesse, kun messe kl. 18.00.Lørdag 11. februar er det katekese. 1.- 4. klasse fra kl. 10-14 og 5.-7. klasse fra kl. 13-17Søndag 12. februar er det IKKE messe  på Stella Maris. Det blir messe på Stella Maris i Mandal søndag 19. februar kl. 11.00.
Helgen 17. til 19. februar kommer dominikanerpater Haavar Simon Nilsen til Stella Maris for å lede retrett for alle interesserte. Det vil bli en helg med liturgi, stillhet, bønn, refleksjon og sosialt fellesskap. Pater Haavar vil holde refleksjoner og prekener, feire liturgiene samt være tilgjengelig for individuelle samtaler. For påmelding, se plakat i gangen. Deltakeravgift er 500,- som inkluderer mat og overnatting på Stella Maris.
Unn deg selv en helg med åndelig påfyll.


St. Paul Gymnas i Bergen er en landsdekkende katolsk videregående skole med vekt på klassiske fag og realfag. Katolikker har prioritet ved opptak hvis skolen er førstevalg. Skolen har også studenthjem. Søknadsfrist er 1. mars. Se mer informasjon i gangen og på www.stpaulgymnas.no

Allerede førstkommende torsdag kveld arrangerer St. Paul gymnas åpen kveld for alle interesserte.

torsdag 2. februar 2017

Kollekt uke 5
Lørdag 28. januar. Messe kl. 13.00             kr. 1025,-
Lørdag 28. jan. Messe tagalog  kl. 14           «   957,-
Lørdag 28. jan. Messe Farsund/Fl.fjord        « 1147,-  
Søndag 29. januar. Messe kl. 9.15                 « 2110,-
Søndag 29. januar. Messe kl. 11.                   « 2530,-
Søndag 29. januar. Messe kl. 13.                   « 3023,-
Søndag 29. januar. Messe kl. 18.                   «   392,-
                                       Sum kr. 11184,-
   
Mottatt hittil i år :   kr. 44.245,-


Tusen takk for ditt bidrag!