Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

fredag 26. august 2016

Nytt fra menighetsrådet

Nytt fra menighetsrådet august 2016


Det nye menighetsrådet har konstituert seg, og består av:

Luan Van Nguyen (leder),  Elisabeth Vetland (sekretær), Jocelyn Augland, Mazin Aziz, Randi Birkeland,  Xuat Minh Dang, Tinh Van Doan,  Martyna Fojcik,  Phong Khac Mai,  Joanna Rodziewicz.


I løpet av det kommende år ønsker p. Frode å starte opp et tilbud for unge voksne. Dette blir sannsynligvis søndager etter aftenmessen. Interesserte kan kontakte ham. Han ønsker også at menigheten skal få et barnekor. For å få til dette er det nødvendig med innsats fra frivillige til å drive koret. Interesserte kan melde seg til ham.

Menighetsrådet ønsker også at det dannes flere komitéer som kan hjelpe til med praktisk arbeid for menigheten. Komitéene vil ha kontaktpersoner fra menighetsrådet, men skal også bestå av andre medlemmer av menigheten. Det er behov for en festkomité som kan stå ansvarlig for diverse arrangementer i menigheten. Vi trenger også en bygnings/eiendomskomité, som kan ta hånd om alt som angår bygningene våre. I tillegg vil selvsagt Stella Mariskomitéen bestå. Alle komitéene trenger medlemmer, så her er det bare å melde seg til sognepresten eller Luan! J


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar