onsdag 31. august 2016

Konfirmanter, se her!Nå nærmer den store dagen seg, og her er et par viktige beskjeder.

I dag, 31.8, er det felles forberedelsesmøte kl. 16.30 Det blir skriftemål, messe, felles måltid og øvelse. Husk mat til å sette på fellesbordet, og ferdig utfylt ark som dere har fått i posten.

På lørdag 3.9. er messen flyttet til Kristiansand domkirke. Da blir det plass til familie og venner! Messen begynner kl. 11, oppmøte senest 10.15.søndag 28. august 2016

KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. AUGUST 2016
Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Lørdag 3. september kl. 11.00 er det konfirmasjon i vår menighet. Det blir imidlertid en viktig forandring. På grunn av det store antallet konfirmanter i år ville vi få store plassproblemer i vår kirke. Messen er derfor flyttet til Kristiansand domkirke. Men messen er fortsatt kl. 11.00. Nå har vi nok plass og kan ønske alle som vil delta hjertelig velkommen.


Det blir ingen messe kl. 13.00 denne lørdagen.


Fra søndag 11. september blir det igjen messe kl. 18.00. Messen på søndag kveld vil feires på engelsk.

From Sunday 11 September there will be an evening mass in english every Sunday at 6PM


fredag 26. august 2016

Nytt fra menighetsrådet

Nytt fra menighetsrådet august 2016


Det nye menighetsrådet har konstituert seg, og består av:

Luan Van Nguyen (leder),  Elisabeth Vetland (sekretær), Jocelyn Augland, Mazin Aziz, Randi Birkeland,  Xuat Minh Dang, Tinh Van Doan,  Martyna Fojcik,  Phong Khac Mai,  Joanna Rodziewicz.


I løpet av det kommende år ønsker p. Frode å starte opp et tilbud for unge voksne. Dette blir sannsynligvis søndager etter aftenmessen. Interesserte kan kontakte ham. Han ønsker også at menigheten skal få et barnekor. For å få til dette er det nødvendig med innsats fra frivillige til å drive koret. Interesserte kan melde seg til ham.

Menighetsrådet ønsker også at det dannes flere komitéer som kan hjelpe til med praktisk arbeid for menigheten. Komitéene vil ha kontaktpersoner fra menighetsrådet, men skal også bestå av andre medlemmer av menigheten. Det er behov for en festkomité som kan stå ansvarlig for diverse arrangementer i menigheten. Vi trenger også en bygnings/eiendomskomité, som kan ta hånd om alt som angår bygningene våre. I tillegg vil selvsagt Stella Mariskomitéen bestå. Alle komitéene trenger medlemmer, så her er det bare å melde seg til sognepresten eller Luan! J


Kollekt uke 31-32-33


Lørdag 6.august. Messe kl. 13.00      Kr     615,-
Søndag 7.august. Messe kl. 11.00          « 1750,-
Søndag 7. august. Messe kl. 13.00         « 1042,-
Søndag 7. aug. Kaldeisk messe 15.00    «   618,-
Lørdag 13. august. Messe kl. 13.00        «   595,-
Lørdag 13. aug. Eritreisk messe 14.00   «   378,-
Søndag 14. august. Messe kl. 11.00       «  2951,-
Søndag 14. august. Messe kl. 13.00       «  2033,-
Mandag 15. aug. Mariamesse 18.00       « 2599,-
Lørdag 20. august. Messe kl. 13.00        «   849,-
Lørdag 20. aug. spansk messe 14.00      «   422,-
Søndag 21. august. Messe kl. 9.15         «  1678,-
Søndag 21. august. Messe kl. 11.00       «  2786,-
Søndag 21. august. Messe kl. 13.00       «  2156,-

                                                          Sum  kr. 20.472,-

Sum hittil i år: 300.144,- 


Hjertelig takk for alle bidrag!

mandag 22. august 2016

KUNNGJØRINGER SØNDAG 21. AUGUST 2016

Lørdag 27. august er det ingen messe kl. 13.00 i St. Ansgar kirke.
Det er imidlertid messe på tagalog kl. 14.00


Lørdag 27. august kl. 14.00 er det messe i Lyngdal. Messen feires i det nyinnviede Lyngdal kirkesenter. Rett over veien fra Lyngdal kirke.


Søndag 28. august tar St. Ansgar menighet farvel med pater Piotr, vår kapellan gjennom de to siste årene. Han vil være med i alle tre messer neste søndag og etter messen har alle mulighet til å hilse på ham, takke ham og ønske ham lykke til med hans nye oppgaver i Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Porsgrunn.

tirsdag 16. august 2016

Velkommen til katekeseåret 2016/2017 i St. Ansgar menighet!


Katekesen er et tilbud om katolsk kristendomsundervisning for alle barn og ungdommer som går i 1. – 9. klasse. Her treffer barn og ungdom andre katolske barn/ungdom og lærer om katolsk tro, fortellinger fra Bibelen, messens liturgi, kristne sanger samt at de får en bedre forståelse av høytidene i løpet av kirkeåret. Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø slik at barna føler seg som en del av fellesskapet i menigheten. Katekesen støtter foreldrene i å gi en levende tro videre til barna og bidrar til at barna kan utvikle sin religiøse identitet i den katolske troen. Foreldrene har hovedansvaret, slik de lovet det ved barnas dåp. Ingen katekese i kirken kan erstatte et praktiserende hjem.
For 1. klasse til 7. klasse er katekesen på lørdager:
1. klasse til 4. klasse klokken 10.00 – 14.00.
5. klasse til 7. klasse klokken 13.00. – 17.00.

Det er katekese på disse lørdagene:
Høsten 2016: 10. september, 8. oktober, 12. november og 10. desember
Våren 2017: 14. januar, 11. februar, 11. mars, 8. april, 13. mai og 10. juni

I 2017 er det 1. kommunion lørdag 3. juni.

Alle klassene deltar i en felles messe kl. 13.00 hver katekeselørdag.
Foreldre, søsken og andre er hjertelig velkommen til å være med i denne messen! Messen er en viktig del av vårt liv som katolikker og er viktig i katekesen. Derfor ber vi om at barna og ungdommene deltar i hele messen.  

For 8. klasse og 9. klasse er det katekesen på lørdager:
8. klasse og 9. klasse klokken 11.00 - 15.00

Dette er katekesekalenderen:
Høsten 2016
: 17. september, 15. oktober, 19. november og 17. desember
Våren 2017: 21. januar, 18. februar, 18. mars, 22. april, 20. mai, 17. juni

I 2017 er det konfirmasjon 2. september. 

Kontingent for katekesen:

Kontingent for katekesen er 300 kr pr barn (maks 500,- pr familie). For 9. klasse er det en egen kontingent på 500 kroner per konfirmant. Dette inkluderer konfirmanttur til Stella Maris og utgifter på konfirmasjonsdagen. Dette kan betales kontant eller med kort, evt. med nettbank til menighetens konto 3000.16.55864. Husk å merke betalingen med katekese og barnets navn og klasse.

søndag 14. august 2016

KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. AUGUST 2016

I morgen, mandag 15. august feirer vi Høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen. Alle er velkommen til høymesse kl. 18.00


Neste søndag, 21. august, starter messe kl. 09.15 opp igjen. Fordi p. Piotr fortsatt er på ferie blir messen feiret på norsk og polsk.

fredag 12. august 2016

Marias opptagelse i himmelen

Mandag 15. august er høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen.
Dagen feires med høymesse kl 18 i St.Ansgar.


 katolsk.no kan vi lese:
Legenden forteller at da tiden for Jomfru Marias død var kommet, fant apostlene at de på mystisk vis var innkalt til Jerusalem, og de samlet seg rundt hennes seng. Et himmelsk lys fylte rommet, apostlene falt på kne og himmelen åpnet seg. Der så de menneskesønnen stå på en lyssky, og mens Marias ansikt strålte av morskjærlighet, sprang hennes sjel inn i sønnens armer. Neste dag hyllet man hennes legeme i en kostbar linduk, og apostlene bar henne på sine skuldre til Getsemanehagen og senket henne i graven. I tre dager våket og ba de sammen med de troende ved graven. Da viste Herren seg med en hærskare engler og hilste dem. Marias sjel forente seg med legemet, hun sto opp av graven og fór opp til himmelen ledsaget av engleskaren. I tilbedelse for Den hellige Treenighet mottok Maria en strålende stjernekrone og ble kronet til himmeldronning.


Mer om denne minnedagen hertorsdag 4. august 2016

Kollekt uke 29/30Lørdag 23. juli. Messe kl. 13.00         Kr   395,-
Lørdag 23. juli. Tagalogmesse kl. 14    «   590,-
Søndag 24. juli. Messe kl. 11.00           « 3709,-
Søndag 24. juli. Messe kl. 13.00           « 1736,-
Fredag 29. juli. Olavsmesse kl. 18.00   «   682,-
Lørdag 30. juli. Messe kl. 13.00            «   542,-
Søndag 31. juli. Messe kl. 11.00            « 2900,-
Søndag 31. juli. Messe kl. 13.00            « 1943,-


                                                Sum  kr. 12 497,-

                      Sum hittil i år: 279.672,-  


Hjertelig takk for alle bidrag!