Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

torsdag 12. mai 2016

Pinsenovenen 7. dagDag 7L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
A: Og du fornyer jordens åsyn.
L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.
Kom, råds Ånd! Hjelp meg å bruke de evner Gud har gitt meg.

Skriftlesning: 1 Kor 12, 4-7

Vel er der forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme; og vel er der forskjellige tjenester, men Herren er den samme; og der er forskjellige kraftytringer – men det er den samme Gud som virker alt i alle. Og hos hver enkelt ytrer Ånden seg på en måte som tjener til det felles beste.
Fader vår…
Hill deg, Maria…

Bønn

Barmhjertige Gud, gjør din Kirke til ett i Den Hellige Ånd, så vi tjener deg av hele vårt hjerte med ett sinn og én vilje. Ved Kristus, vår Herre. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar