tirsdag 24. mai 2016

Sommeravslutning i juniorklubben

St. Ansgar juniorklubbHar du barn fra 3. til 7. klasse?
Vi starter opp St. Ansgar juniorklubb en fredag i måneden. Her blir barna kjent med hverandre, og de får en fellesskapsfølelse og en tilhørighet til St. Ansgar menighet.

                         

Fredag 27. mai  klokka 18.30–20.45 i menighetssalen.
                 

Påmelding til 

Kontaktpersoner:
Dung Phan    41844223
Mona Jardim            95856044
·       I mai har vi avslutningsfest. Vi skal
      * leke og ha aktivitetsløype i Tresse
      * grille pølser i prestegården
      * be og synge i kirka

*    Forrige møte i juniorklubbenBarneleir SØR 2016!NUK, Norges Unge Katolikker, har i en årrekke arrangert barneleir. I år er det ingen unntak! Ved å dra på leir får man mulighet til å få nye venner, vokse i troen, og ikke minst få minner helt til man blir 90 år! Velkommen til leir!
Når: 25. juni – 1. juli 2016
Sted: Stella Maris, Mandal
Aldersgrense: 8-12 år
Pris: 1700.- for NUK-medlemmer (1900.- for ikke medlemmer)
Mer infomasjon på www.nuk.no -> Våre aktiviteter -> Barneleir SØR
Ta kontakt med leirsjefen Bao Hieu Kevin Nguyen for spørsmål: 995 253 83 / hieu_kevin@hotmail.com

 

KUNNGJØRINGER SØNDAG 22. MAI 2016Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl.18.00.
Onsdag 25. mai er det rosenkransandakt etter kveldsmessen. Fra ca. kl. 18.40-19.00.
Torsdag 26. mai er det messe kl. 11.00 og deretter er alle velkommen til felles lunch.
Torsdag 26. mai kl. 17.00 er det øvelse for 1.kommunionsbarna.
Fredag 27. mai inviteres alle fra 3. til og med 7. klasse til juniorklubbens sommerfest. Fra kl. 18.30 til 20.45.
Lørdag 28. mai er det messe på tagalog kl. 14.00.
Søndag 29. mai feires Kristi Legemsfest (Corpus Christi) og barnas 1. kommunion i en felles messe for hele menigheten. Den feires kl.14.00 i Kristiansand Domkirke. Etter messen blir det prosesjon med sakramentet tilbake til St. Ansgar kirke. Der blir det utendørs kirkekaffe for alle. Alle familier oppfordres til å ta med en matrett som kan deles. Denne kan leveres i KIGA før messen. Denne søndagen er det ingen andre messer. Bare kl. 14.00 i Domkirken.
Søndag 5. og 12. juni er det valg til nytt menighetsråd. Se oppslag i gangen med mer informasjon. Der kan du også se hvem som har sagt ja til denne tjenesten i kirken.
25. juni til 1. juli arrangerer Norges Unge Katolikker Barneleir Sør, på Stella Maris i Mandal. Leiren er for barn i alderen 8-11 år. Leiren anbefales varmt. Meld dere på. Brosjyrer med mer informasjon finnes i gangen. 

tirsdag 17. mai 2016

17.mai i St. Ansgar


Det blir messe for dagen kl. 15.30. Ingen messe kl. 18.00

søndag 15. mai 2016

KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. MAI 2016
I morgen, mandag 16. mai blir det 2. pinsedags-messe kl. 11.00. Messen er en tradisjonell latinsk messe med orgel og sang. (Missa Cantata)


Tirsdag 17. mai blir det messe for dagen kl. 15.30. Ingen messe kl. 18.00Onsdag 18. mai er det rosenkransandakt etter kveldsmessen. Fra ca. kl. 18.40-19.00


Torsdag 19. mai er det messe kl. 11.00 og deretter er alle velkommen til felles lunch.


Lørdag 21. mai er det eritreisk messe fra morgenen og frem til kl. 12.00
Samme dag, lørdag 21. mai er det messe på tagalog kl. 14.00 og på fransk kl. 16.00

Fredag og lørdag 20. og 21. mai arrangeres festivalen Sacra Art med fokus på vennskap og respekt på tvers av livssyn. Se oppslag i gangen om arrangementer, eller les mer her


Søndag 22. mai kl.14.00 er det messe på polsk på Stella Maris i Mandal.


Søndag 5. og 12. juni er det valg til nytt menighetsråd. Se oppslag i gangen med mer informasjon. Der kan du også se hvem som har sagt ja til denne tjenesten i kirken. Informasjon kommer snart her på bloggen, samt forklaring på hvordan man stemmer dersom man bor langt fra kirken og ikke kan komme til Kristiansand disse dagene.


25. juni til 1. juli arrangerer Norges Unge Katolikker Barneleir Sør, på Stella Maris i Mandal. Leiren er for barn i alderen 8-11 år. Leiren anbefales varmt. Meld dere på. Brosjyrer med mer informasjon finnes i gangen. Les mer her

lørdag 14. mai 2016

Pinsenovenen 9. dag


Dag 9

L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
A: Og du fornyer jordens åsyn.
L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.

Kom, fromhets Ånd! Gi meg å ære deg og elske deg.

Skriftlesning: Joh 20, 19-22

Om aftenen samme dag, altså den første dag i uken, hadde disiplene stengt dørene der hvor de holdt til, av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og sa: «Fred være med dere!» Og i det samme viste han dem sine hender og sin side. Ved synet av Herren ble disiplene inderlig glade. Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd».
Fader vår…
Hill deg, Maria…

Bønn

Allmektige Gud, da din Sønn fór opp til himmelen, lovet han sine apostler Den Hellige Ånd. Gi oss fylden av din Ånds gaver, slik du en gang gav dem til dine første vitner. Ved Kristus, vår Herre.

fredag 13. mai 2016

Pinsenovenen 8. dag


Dag 8

L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
A: Og du fornyer jordens åsyn.
L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.
Kom, kunnskaps Ånd! Lær meg å se Gud i alt han har skapt.

Skriftlesning: Joh 16, 12-13

Ennå har jeg meget å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, Sannhetens Ånd, da skal han føre dere frem til hele sannheten. Intet skal han forkynne på egne vegne, bare hva han hører skal han si. Og da skal han bære bud om det som skal komme.
Fader vår…
Hill deg, Maria…

Bønn

Herre, vår Gud, send Trøsteren så han, etter Jesu eget løfte, kan opplyse vårt mørke og føre oss til sannhetens fylde. Ved ham, Kristus, vår Herre. 

torsdag 12. mai 2016

Pinsenovenen 7. dagDag 7L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
A: Og du fornyer jordens åsyn.
L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.
Kom, råds Ånd! Hjelp meg å bruke de evner Gud har gitt meg.

Skriftlesning: 1 Kor 12, 4-7

Vel er der forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme; og vel er der forskjellige tjenester, men Herren er den samme; og der er forskjellige kraftytringer – men det er den samme Gud som virker alt i alle. Og hos hver enkelt ytrer Ånden seg på en måte som tjener til det felles beste.
Fader vår…
Hill deg, Maria…

Bønn

Barmhjertige Gud, gjør din Kirke til ett i Den Hellige Ånd, så vi tjener deg av hele vårt hjerte med ett sinn og én vilje. Ved Kristus, vår Herre. 

Kollekt uke 18Torsdag 5.mai. Kr. Himmelfart. 9.15                  kr.   821,-
Torsdag 5. mai. Kr. Himmelfart. 11.00                 « 1379,-
Torsdag 5. mai. Kr. Himmelfart. 13.00                 « 1637,-
Torsdag 5. mai. Kr. Himmelfart. 18.00                 «   198,-
Lørdag 7. mai. Messe kl. 13.00                             «   346,-  
Søndag 8. mai. Messe kl. 9.15                              « 1317,-
Søndag 8. mai. Messe kl. 11.00                            « 1779,-
Søndag 8. mai. Messe kl. 13.00                            « 1663,-
Søndag 8. mai. Messe Stella Maris 14.                 «   772,-
Søndag 8. mai. Messe kl. 18.00                            «   306,-

                                                                  Sum  kr. 10218,-

Sum hittil i år: 199.330,- 


Hjertelig takk for alle bidrag!

onsdag 11. mai 2016

Pinsenovenen 6. dag

Dag 6


L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.

A: Og du fornyer jordens åsyn.
L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.

Kom, styrkes Ånd! Gi mot og utholdenhet i mitt kristne liv.

Skriftlesning: Rom 8, 26-27

Ånden kommer vår avmakt til unnsetning. Selv vet vi ikke å be slik som vi burde; men Ånden går selv i forbønn for oss, med uutsigelige sukk. Og han som ransaker hjertene, vet hva Åndens higen er. Han vet at dens forbønn for de hellige svarer til Guds egen vilje.
Fader vår…
Hill deg, Maria…

Bønn

Miskunnsrike Gud, la din Ånd komme oss til unnsetning i vår avmakt, så vi kan være utholdende i vår bønn og trofaste i vårt arbeid. Ved Kristus, vår Herre. 

tirsdag 10. mai 2016

Pinsenovenen 5.dag


Dag 5

L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
A: Og du fornyer jordens åsyn.
L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.

Kom, kom barnekårets Ånd! La mitt hjerte få erfare at Gud i sannhet er Far.

Skriftlesning: Rom 8, 14-16

Alle de som lar seg føre av Guds Ånd, er Guds barn. Det er ikke den gamle slaveånd dere har fått igjen, slik at frykten fremdeles skulle herske; nei, den ånd dere har fått, gir dere rang som barn, den får oss til å rope: «Abba! Far!» - Ånden selv forener seg med vår egen ånd for å bevitne at vi er Guds barn.
Fader vår…
Hill deg, Maria…

Bønn

Barmhjertige Gud, gi oss Den Hellige Ånd i våre hjerter, så vi tillitsfullt kan kalle deg Far og leve som søsken på den jord du har skapt. Ved Kristus, vår Herre. 

mandag 9. mai 2016

Pinsenovenen 4. dagDag 4

L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
A: Og du fornyer jordens åsyn.
L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.

Kom, visdoms Ånd! La meg få erfare Herrens godhet.

Skriftlesning: Joh 7, 37-39

På høytidens siste dag, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte ut: «Den som tørster, han komme til meg for å drikke – den som tror på meg! For så sier Skriften: ‘Strømmer av kildevann skal rinne fra hans bryst’». – Og med dette mente han den Ånd som de skulle få som kom til å tro på ham. Ennå var Jesus ikke opphøyet i sin herlighet, derfor var heller ikke Ånden gitt.
Fader vår…
Hill deg, Maria…

Bønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, la Den Hellige Ånd komme og ta bolig i våre hjerter og gjøre oss til sin herlighets tempel. Ved Kristus, vår Herre. 

søndag 8. mai 2016

Pinsenovenen 3. dag.


El Greco. Prado Museum, Madrid

Dag 3
L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
A: Og du fornyer jordens åsyn.
L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved Ham sans for det som er rett, og evig glede ved Hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.
 
Kom, forstands Ånd! Gjør Guds ord levende i meg.

Skriftlesning: Apg 10, 44-46

Ennå mens Peter talte, kom Den Hellige Ånd over alle som lyttet til budskapet. Og de omskårne kristne som var kommet i følge med Peter, var helt lamslått av undring over at Helligåndens gave ble utgydt også over hedninger – for de hørte dem jo tale i tunger og prise Gud.
Fader vår…
Hill deg, Maria…

Bønn

Allmektige, evige Gud, du har villet fullbyrde påskens mysterium i pinsens åpenbaring. Gi at folkeslagene som engang ble splittet i ulike tungemål, ved din Ånd må forenes i den samstemmige bekjennelse av ditt navn. Ved Kristus, vår Herre. 

KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. MAI 2016Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.Onsdag 11. mai er det rosenkransandakt etter kveldsmessen. Fra ca. kl. 18.40-19.00

Onsdag 11. mai kl. 19.00 er det møte for alle menighetens kateketer.


Torsdag 12. mai er det messe kl. 11.00 og deretter er alle velkommen til felles lunch.

Torsdag 12. mai blir det ny kurskveld om katolsk tro. Kveldens tema er messen og sakramentene. Kurset  varer fra kl. 18.45- 21.00


Fredag 13. mai kl. 13.00 blir det requiem-messe for Wenche Werring. Deretter føres båren til Oddernes kirkegård.

Fredag 13. mai er det møte i ungdomslaget SAUL, fra kl. 18.30 -22.00. Alle fra 7. klasse er hjertelig velkommen.Lørdag 14. mai er det katekese. 1. – 4. klasse fra kl. 10.00-14.00, 5.-7. klasse kl. 13.00-17.00 og 8. klasse fra kl. 14.00-17.00. 3. klasse har skriftemål fra kl. 14.00-15.00


På 2. pinsedag, mandag 16. mai kl. 11.00 er alle velkommen til  messe i den ekstraordinære form av det romerske ritus. (1962-messeboken) Dette blir en tradisjonell latinsk Missa Cantata med orgel og sang.


Også i år inviterer St. Ansgar menighet til 17. mai-fest med god mat og drikke og godt fellesskap. Se oppslag i gangen. Påmelding innen fredag. 13. 

lørdag 7. mai 2016

Pinsenovenen 2. dag

 

Dag 2
L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
A: Og du fornyer jordens åsyn.
L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved Ham sans for det som er rett, og evig glede ved Hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.
Kom, gudsfrykts Ånd! Lær meg å frykte bare dette ene: å skilles fra Gud.

Skriftlesning: Mark 1, 9-11

På denne tid kom også Jesus fra Nasaret i Galilea og lot seg døpe av Johannes i Jordan. Og i det samme han steg opp av vannet, så han himlene åpne seg og Ånden senke seg ned over ham som en due, mens det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn som jeg har kjær, du har all min yndest».
Fader vår…
Hill deg, Maria…

Bønn

Allmektige Gud, da du herliggjorde din Salvede og opplyste oss ved din Hellige Ånd, åpnet du for oss evighetens porter. Hjelp oss som har fått del i så stor en gave, å styrkes i troen og vokse i kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre. 

fredag 6. mai 2016

Pinsenovenen 1. dagL: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
A: Og du fornyer jordens åsyn.
L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.

Dag 1

Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, høysinn og vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet og selvbeherskelse.

Skriftlesning: Apg 1, 12-13a. 14

Da Jesus var tatt fra dem opp til himmelen, gikk apostlene ned fra Olivenberget og vendte tilbake til Jerusalem; berget ligger bare en sabbatsvandring fra byen. De gikk opp på den salen hvor de vanligvis holdt til. Alle som én fortsatte de trofast å komme sammen for å be, sammen med noen kvinner – blant dem Maria, Jesu mor – og dertil Jesu brødre.
Fader vår…
Hill deg, Maria…

Bønn:

Herre, la din Ånd komme med kraft og utøse sine gaver over oss. Han gi oss et hjerte som er deg til behag og gjøre oss rede til å følge din vilje. Ved Kristus, vår Herre. 

Husk dugnad!

Husk dugnad på Stella Maris i morgen, lørdag! Oppmøte kl. 9.00 ved St.Ansgar kirke for felles transport. Les mer her

onsdag 4. mai 2016

Be en pinsenovene!

Når Kristi himmelfartsdag er over, forbereder vi oss til pinse. En god, gammel måte å gjøre det på er å be en pinsenovene. Vi sakser fra  katolsk.no :
"Novenen – nidagers bønn – er en gammel bønneskikk i Kirken. Novenene leder som regel opp til kirkelige høytider eller helgendager. Det er også alminnelig å sette i gang en novene for et bestemt formål.   
I en særstilling står pinsenovenen, som kan kalles den første av alle novener – urnovenen så å si. Etter at Jesus fór opp til himmelen, kom disiplene og Jomfru Maria sammen i Øvresalen – Cenakelet – der de viet seg til bønnen. De ba i ni dager før de mottok Den Hellige Ånd på pinsedagen.  
Den 9.mai 1897 proklamerte pave Leo XIII i encyklikaen Divinum Illud Munus: "Vi beslutter og befaler således at i hele den verdensvide Katolske kirke skal det i dette året og i alle påfølgende år avholdes en nidagers bønn før pinse i alle sognekirker."
 Her kan du følge pinsenovenen som står i  Bønnebok for den katolsk kirke. Tekstene vil også bli lagt ut daglig her på bloggen.
Her er  novener på engelsk.

Kristi Himmelfartsdag
Torsdag 5. mai er Kristi Himmelfartsdag. I Oslo katolske bispedømme er det obligatorisk messedag denne dagen, dvs at det er som en helt vanlig søndag. Det er også messer som på en søndag: 9.15, 11, 13 og 18. Les gjerne mer her

Kollekt uke 17


  
Lørdag 30. april. Messe kl. 13.00           kr.   203,-
Lørdag 30. april. Messe vietn. kl. 14       «  1532,-
Lørdag 30. april. Messe Fars./Fl.fjord     «   675,-
Søndag 1. mai. Messe kl. 9.15                 «  1446,-
Søndag 1. mai. Messe kl. 11.00               «  2600,-
Søndag 1. mai. Messe kl. 13.00               «  1925,-
Søndag 1. mai. Messe kaldeisk kl. 15      «   616,-
Søndag 1. mai. Messe kl. 18.00               «   730,-


                                                        Sum  kr. 9727,-

Sum hittil i år: 189.112,-  


Hjertelig takk for alle bidrag!