Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

onsdag 30. mars 2016

Nei til fosterreduksjon


bilde fra Menneskeverds hjemmeside


Nei til fosterreduksjon
Helse- og omsorgsministeren mottok nylig en anbefaling fra 
lovavdelingen i Justisdepartementet om at fosterreduksjon, også 
kjent som tvillingabort, er innenfor dagens lovverk. Kvinner og 
foreldre kan dermed abortere bort en frisk tvilling.
Dette har fått politikere, helsepersonell og ikke minst 
tvillingforeldre til å reagere. Nå setter 
organisasjonen Menneskeverd i gang et opprop der vi ber helse- og 
omsorgsminister Bent Høie om at saken må behandles i Stortinget 
og utredes av medisinskfaglige instanser.  Vi kan ikke godta at 
lovavdelingen sier ja til ekstrem sortering av fostre på bakgrunn av 
en 40 år gammel lov der fosterreduksjon ikke var teknisk mulig.

Les mer og skriv under på opprop her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar