Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

tirsdag 22. mars 2016

Messer på tagalog og engelsk

Ang Santa Misa

Welcome to Mass in Tagalog on
Wednesday, March 23, 7PM

Confessions from 5PM


Holy Mass in English

Welcome to Holy Mass in English on

Easter Sunday, 27 March,  6PM

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar