onsdag 30. mars 2016

Nei til fosterreduksjon


bilde fra Menneskeverds hjemmeside


Nei til fosterreduksjon
Helse- og omsorgsministeren mottok nylig en anbefaling fra 
lovavdelingen i Justisdepartementet om at fosterreduksjon, også 
kjent som tvillingabort, er innenfor dagens lovverk. Kvinner og 
foreldre kan dermed abortere bort en frisk tvilling.
Dette har fått politikere, helsepersonell og ikke minst 
tvillingforeldre til å reagere. Nå setter 
organisasjonen Menneskeverd i gang et opprop der vi ber helse- og 
omsorgsminister Bent Høie om at saken må behandles i Stortinget 
og utredes av medisinskfaglige instanser.  Vi kan ikke godta at 
lovavdelingen sier ja til ekstrem sortering av fostre på bakgrunn av 
en 40 år gammel lov der fosterreduksjon ikke var teknisk mulig.

Les mer og skriv under på opprop her

Påskenatt i St. Ansgar 2016


Noen bilder fra årets påskenattsfeiring i St. Ansgar. Alle bilder er tatt av Doan Ngoc Thanh
Kollekt uke 12


Onsdag 23. mars. Messe tagalog kl. 19.00     kr. 1378,-
Skjærtorsdag  24. mars. Messe kl. 19.00          « 2800,-
Skjærtorsdag 24. mars. Messe kl. 19.00           « 2577,-
Langfredag 25. mars. Messe kl. 13.00              « 3826,-
Langfredag 25. mars. Messe kl. 15.00              « 2550,-
Påskeaften 26. mars. Messe kl. 21.00               « 2600,
Påskedag 27. mars. Messe kl. 9.15                   « 3420,-
Påskedag 27. mars. Messe kl. 11.00                 « 3758,-
Påskedag 27. mars. Messe kl. 13.00                 « 3813,-
Påskedag 27. mars. Stella Maris No./polsk      « 1178,-
Påskedag 27. mars. Messe engelsk kl. 18.00    «   850,-
2. påskedag 28. mars. Messe kl. 9.15                « 1287,-
2. påskedag 28. mars. Messe kl. 11.00              « 1458,-
2. påskedag. 28. mars. Farsund/Flekkefjord      « 1727,-

                                                               Sum  kr. 33.222,-

Sum hittil i år: 143.934,-


Hjertelig takk for alle bidrag!

tirsdag 22. mars 2016

Den stille uke og påsken 2016 i St. AnsgarPalmesøndag, 20.mars
Kl. 09.15 Palmevigsel, prosesjon og messe på polsk
Kl. 11.00 Palmevigsel, prosesjon og messe på norsk
Kl. 13.00 Palmevigsel, prosesjon og messe på vietnamesisk
Kl. 18.00 Messe


Onsdag i den stille uke 23.mars
kl.18.00        Messe på norsk


Skjærtorsdag 24.mars
kl.16.30        Messe på vietnamesisk
kl.19.00        Messe på norsk, deretter tilbedelse og skriftemål inntil midnatt.Langfredag 25.mars (faste- og abstinensdag)
kl.10.00        Matutin og laudes på norsk
kl.12.00        Skriftemål
kl.13.00        Langfredagsliturgi på vietnamesisk
kl.15.00        Langfredagsliturgi på norsk
kl. 17.00       Økumenisk korsvei gjennom byen. 


Påskeaften 26.mars
kl.10.00        Matutin og laudes på norsk
kl.12.00        Velsignelse av påskemat på polsk.
kl.14.00        Velsignelse av påskemat på polsk på Stella Maris
kl.21.00        Påskevigilien. Etter messen er alle velkommen til  
                     hyggelig samvær i menighetslokalet.Påskesøndag 27.mars
kl. 9.15         Messe på polsk
kl.11.00        Påskedagens høymesse på  norsk
kl.13.00        Påskedagens høymesse på  vietnamesisk
kl.14.00        Messe på norsk og polsk på  Stella Maris
kl.18.00        Messe på engelsk

2. påskedag 28.mars
kl.09.15        Messe på polsk
kl.11.00        Messe på norsk
kl.14.00        Messe i Farsund
kl.17.00        Messe i Flekkefjord

Ingen messe på tirsdag

I dag, tirsdag, er det ikke messe i St. Ansgar. Prestene er i Oslo på oljevigselmessen i St Olav domkirke.

Messer på tagalog og engelsk

Ang Santa Misa

Welcome to Mass in Tagalog on
Wednesday, March 23, 7PM

Confessions from 5PM


Holy Mass in English

Welcome to Holy Mass in English on

Easter Sunday, 27 March,  6PM

torsdag 17. mars 2016

Skrifte før påske?
Å gå til skrifte er en meningsfull og viktig påskeforberedelse. Akkurat som vi vasker og rydder i huset er det også på sin plass med en opprydning og rengjøring i oss selv.
Mange er vant til å skrifte og gjør det ofte. Andre finner det vanskelig og har derfor ikke skriftet på svært lenge. Uansett hvor lenge det er siden siste skriftemål, ja særlig hvis det er lenge siden- du er hjertelig innbudt.

Skriftemålet  er et sakrament, det betyr at det er et unikt, priviligert og uerstattelig møte med Gud. I skriftemålet møter Gud oss med sin barmhjertighet, miskunn og kjærlighet. Ved den myndighet som er betrodd kirken og dens prester løses vi fra all synd og vi får Guds nådes hjelp  til å begynne på nytt.

Noen er usikre på hvordan, eller også hva man skal skrifte. I mange bønnebøker finnes hjelp til å forberede skriftemål. I tillegg har jeg utarbeidet et lite hefte som veileder gjennom et skriftemål, steg for steg. Det vil være tilgjengelig i kirken.

med hilsen p. Frode
Kommende helg får menigheten besøk av prester som kan høre skriftemål på flere språk. De vil være tilgjengelig i kirken lørdag fra kl. 12.00, ellers etter avtale med dem.

P. Arne Marco Kirsebom hører skriftemål på norsk, engelsk, tysk og spansk.
P. Zephyrin Ligupi hører skriftemål på norsk, fransk og spansk.


onsdag 16. mars 2016

St. Ansgar juniorklubb
Har du barn fra 3. til 7. klasse?

Nå er det igjen tid for St. Ansgars juniorklubb. Her blir barna kjent med hverandre gjennom forskjellige aktiviteter, og de får en fellesskapsfølelse og en tilhørighet til St. Ansgar menighet.


         Fredag 18.03. klokka 18.30–20.45 i menighetssalen.


                                  
Kontaktpersoner:
Dung Phan mob. 41844223 og Mona Jardim mob. 95856044
Bilder fra årets klubbkvelder finner dere her og her. Eldre bilder finner du hvis du går inn på www.stansgar.blogspot.no og går inn på etiketten juniorklubb til høyre på skjermen.


I mars er temaet påske. Vi skal 
·       male på egg/marmorering
·       lage påskepynt og påskekort
·       bake boller
·       be og synge i kirkaBilder fra juniorklubbens februarmøte


Kollekt uke 10
Lørdag 12. mars. Messe kl. 13.00                  kr. 1292,-
Søndag 13. mars. Messe kl. 9.15                    «   2741,-
Søndag 13. mars. Messe kl. 11.00                  «   2126,-
Søndag 13. mars. Messe kl. 13.00                  «   1933,-
Søndag 13. mars. Messe Stella Maris 14.00   «    261,-
Søndag 13. mars. Messe kl. 18.00                  «    361,-


                                                                  Sum  kr. 8714,- 

Sum hittil i år: 100.345,-


Hjertelig takk for alle bidrag!

tirsdag 15. mars 2016

Spotlight
Torsdag førstkommende kl. 21.00 går filmen "Spotlight" på kino i Kristiansand. Dette er filmen som forteller historien bak et omfattende og langvarig problem i Kirken i USA, der prester som var mistenkt for overgrep ikke ble stoppet, men sendt videre til andre menigheter. Les en god anmeldelse av filmen her.

P. Frode og representanter for katekese og menighetsråd skal se filmen. Dersom andre i menigheten har lyst til å se den, og gjerne vil sitte sammen med dem, gi beskjed til p. Frode innen onsdag kveld, så kjøper han inn billetter samlet og legger ut for dem.
Husk å ta med penger og betale ham tilbake!

søndag 13. mars 2016

Program for Den stille uke og påsken 2016Palmesøndag, 20.mars
Kl. 09.15 Palmevigsel, prosesjon og messe på polsk
Kl. 11.00 Palmevigsel, prosesjon og messe på norsk
Kl. 13.00 Palmevigsel, prosesjon og messe på vietnamesisk
Kl. 18.00 Messe


Onsdag i den stille uke 23.mars
kl.18.00        Messe på norsk


Skjærtorsdag 24.mars
kl.16.30        Messe på vietnamesisk
kl.19.00        Messe på norsk, deretter tilbedelse og skriftemål inntil midnatt.Langfredag 25.mars (faste- og abstinensdag)
kl.10.00        Matutin og laudes på norsk
kl.12.00        Skriftemål
kl.13.00        Langfredagsliturgi på vietnamesisk
kl.15.00        Langfredagsliturgi på norsk
kl. 17.00       Økumenisk korsvei gjennom byen. 


Påskeaften 26.mars
kl.10.00        Matutin og laudes på norsk
kl.12.00        Velsignelse av påskemat på polsk.
kl.14.00        Velsignelse av påskemat på polsk på Stella Maris
kl.21.00        Påskevigilien. Etter messen er alle velkommen til  
                     hyggelig samvær i menighetslokalet.Påskesøndag 27.mars
kl. 9.15         Messe på polsk
kl.11.00        Påskedagens høymesse på  norsk
kl.13.00        Påskedagens høymesse på  vietnamesisk
kl.14.00        Messe på norsk og polsk på  Stella Maris
kl.18.00        Messe på engelsk

2. påskedag 28.mars
kl.09.15        Messe på polsk
kl.11.00        Messe på norsk
kl.14.00        Messe i Farsund
kl.17.00        Messe i Flekkefjord

KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. MARS 2016Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.Torsdag 17. mars er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå


Fredag 18. mars er det skriftemål fra kl. 17.15 til 17.45.
Det er messe kl. 18 og etter messen korsveiandakt på norsk.


Fredag 18. mars er det juniorklubb fra kl. 18.30 til 20.45. Alle fra 3. til 7. klasse er hjertelig velkommen.


Lørdag 19. mars er Høytiden for Den Hellige Josef. Det blir høymesse kl. 13.


Lørdag 19. mars er det også messe på spansk kl. 14 og på fransk kl. 16.


Søndag 20. mars er Palmesøndag og innledningen til Den stille uke. Det blir palmevigsel og prosesjon før messen kl.9.15, 11 og 13. Det er messe uten palmevigsel kl. 18.