Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

tirsdag 2. februar 2016

KUNNGJØRINGER SØNDAG 31. JANUAR 2016


Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Tirsdag 2. februar er festen for Herrens fremstilling i tempelet. Lysvelsignelse og prosesjon før messen kl. 18.00


Tirsdag 2. februar kl. 19.30 inviterer Forum for tro og livssyn til dialogmøte i Kristiansand Bibliotek. Møtet har fått tittelen ”Å leve med eller uten en Gud- Hva betyr det for meg.” I panelet er kristen tro, muslimsk tro, buddhistisk tro samt human-etisk livssyn representert. Se oppslag i gangen.


Onsdag 3. februar er det rosenkrans og Maria-andakt på engelsk etter kveldsmessen.


Torsdag 4. februar er det messe kl. 11.00 og felles lunch etterpå.


Fredag 5. februar er det sakramentstilbedelse og anledning til skriftemål kl. 17.00 til 17.45. Messe kl. 18.00


Søndag 7. februar er det messe etter Kaldeisk ritus kl. 15.00

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar