Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

mandag 25. januar 2016

KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. JANUAR 2016Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00Torsdag 28. januar er det messe kl. 11.00 og felles lunch etterpå.


Torsdag 28. januar er det ny kurskveld om katolsk tro, fra kl. 18.45 – 21.00
Alle interesserte er velkomne. Tema er siste del av trosbekjennelsen; Den hellige ånd, Kirken og Maria


Fredag 29. januar kl. 18.30 er det årsmøte i ungdomslaget SAUL. Vi håper mange gamle og nye medlemmer vil komme. Alle er velkommen. Nytt styre skal velges og alle som er konfirmert kan velges til styret.Tirsdag 2. februar kl. 19.30 inviterer Forum for tro og livssyn til dialogmøte i Kristiansand Bibliotek. Møtet har fått tittelen ”Å leve med eller uten en Gud- Hva betyr det for meg.” I panelet er kristen tro, muslimsk tro, buddhistisk tro samt human-etisk livssyn representert. Se oppslag i gangen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar