Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

tirsdag 12. januar 2016

Kollekt for ukene 51 og 52 (2015)

Lørdag 19.12. Messe kl. 13                                                        kr.   381,-
Lørdag 19.12. Messe på tagalog kl. 14.00(UiA)                         "  1370,-
Lørdag 19.12. Messe på spansk kl. 14.00                                    "    831,-
Lørdag 19.12. Messe på fransk  kl. 15.00                                    " 1271,-
Søndag 20.12. Messe kl. 9.15                                                      " 1429,-
Søndag 20.12. Messe kl. 11.00                                                    " 2574,-
Søndag 20.12. Messe kl. 13.00                                                    " 2263,-
Søndag 20.12. Messe kl. 18.00                                                    "  470,-
Mandag 21.12. Vietnamesisk retrettmesse kl. 19.00                   " 1276,-
Tirsdag 22.12. Vietnamesisk retrettmesse kl. 19.00                    " 1181,-
Torsdag 24.12. Barnemesse kl. 15.00                                          " 2574,-
Torsdag 24.12. Messe kl. 17.00                                                   " 3337,-
Torsdag 24.12. Messe kl. 24.00                                                   " 1492,-
Fredag 25.12. Messe kl. 9.15                                                       " 1910,-
Fredag 25.12. Messe kl. 11.00                                                     " 3542,-
Fredag 25.12. Messe kl. 13.00                                                     " 3300,-
Fredag 25.12. Messe på Stella Maris kl. 14.00                            " 1185,-
Lørdag 26.12. Messe kl. 9.15                                                       " 1120,-
Lørdag 26.12. Messe kl. 11.00                                                     " 1125,-
Lørdag 26.12. Messe i Farsund/Flekkefjord                                " 1221,-
Søndag 27.12. Messe kl. 9.15                                                      "  736,-
Søndag 27.12. Messe kl. 11.00                                                    " 1557,-
Søndag 27.12. Messe kl. 13.00                                                    " 2326,-
Søndag 27.12. Messe kl. 18.00                                                    "  855.-
Torsdag 31.12. Takkemesse kl. 16.00                                         " 2575

                                                                           Sum                   " 41.901,- 

Sum for hele 2015:      Kr. 529.895,-

Hjertelig takk for alle bidrag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar