Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

mandag 7. desember 2015

KUNNGJØRINGER SØNDAG 6. DESEMBER 2015Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00

Mandag 7. desember kl. 12.00 blir det dugnad i kirken med messingpuss etc.

Mandag 7. desember kl. 17.45 til 20.00 er det korøvelse for kirkevigselen på tirsdag 8. desember. Har du lyst til å synge i koret på tirsdag? Møt fem på øvelsen mandag.

Tirsdag 8. desember kl. 18.00 er alle hjertelig velkommen til høytidelig messe med biskop Bernt. Han vil da konsekrere alteret og kirken. Vi håper mange vil få med seg denne vakre liturgien som vil hjelpe oss til å verdsette kirken som et hellig hus. Denne messen markerer også avslutningen av 125års jubileet for St. Ansgar menighet. Etter messen er alle invitert til en enkel mottagelse med forfriskninger i KIGA.

Torsdag 10. desember er det messe kl. 11.00 og felles lunch etterpå.

Fredag 11. desember er det møte i ungdomslaget SAUL kl. 18.30. Alle fra 8. klasse er velkommen.


Lørdag 12. desember er det katekese. 1.-4. klasse kl. 10.00 til 14.00 og 5. til 7. klasse kl. 13.00 til 17.00 og 8. klasse fra kl. 14.00 til 17.00.

Søndag 13. desember kl. 14.00 er det messe på norsk i kapellet på Stella Maris i Mandal.

Også i år blir det et julelotteri til inntekt for menigheten. Lodd kan kjøpes etter messen. Lodd kan betales med kort.

I 2016 vil St. Ansgar få mindre kommunestøtte på grunn av registreringssaken. Vi vil trenge deres hjelp. Kollekt, julelotteri og kjøp av bøker og lignende hjelper. Men vi trenger også faste givere. Menighetens finansråd vil informere mer om dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar