Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

tirsdag 8. desember 2015

Kirkekonsekrasjon i dag!

Tirsdag 8. desember kl. 18.00 er alle hjertelig velkommen til høytidelig messe med biskop Bernt. Han vil da konsekrere alteret og kirken. Vi håper mange vil få med seg denne vakre liturgien som vil hjelpe oss til å verdsette kirken som et hellig hus. Denne messen markerer også avslutningen av 125års jubileet for St. Ansgar menighet. Etter messen er alle invitert til en enkel mottagelse med forfriskninger i KIGA.

8. desember er Høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse.  

Mer informasjon om denne høytiden her

Her kan du lese st.Anne Bentes betraktning rundt denne høytiden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar