lørdag 28. november 2015

KUNNGJØRINGER SØNDAG 29. NOVEMBER 2015Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Onsdag 2. desember er det rosenkransbønn og Maria-andakt på engelsk etter kveldsmessen. Rosary and novena in english after evening mass on wednesday.


Torsdag 3. desember er det messe kl. 11.00 og felles lunch etterpå.


Fredag 4. desember er det  sakramentstilbedelse og skriftemål fra kl. 17.00  til 17.45. Messe kl. 18.00

Det er også møte i ungdomslaget SAUL på fredag kl. 18.30. Alle fra 8. klasse er velkommen.


Lørdag 5. desember kl. 14.00 er det messe i Lyngdal. Messen feires i kapellet bak Lyngdal kirke.


Søndag 6. desember gleder vi oss over å introdusere en ny messe i vår menighet. Hver første søndag i  måneden kl. 15.00 vil Fader Rooni Isshak Hanna Yousif feire messe etter kaldeisk ritus i St. Ansgar kirke.


Tirsdag 8. desember kl.18.00 blir det pontifikal høymesse med biskop Bernt Eidsvig med konsekrasjon av det nye alteret og kirken.


Minnepinnene med bilder fra konfirmasjonen klare og kan avhentes i sakristiet.

Kollekt uke 46 og 47


Søndag 8. nov. Messe Stella Maris kl. 14.00     kr.          547,-
Lørdag 14 november. Messe kl. 13.00               kr.        1390,-
Søndag 15. november. Messe kl. 9.15               «           1394,-
Søndag 15. november. Messe kl. 11.00             «           2262,-
Søndag 15. november. Messe kl. 13.00             «           2383,-
Søndag  15. november. Messe kl. 18.00            «             534,-
Lørdag 21. november. Messe kl. 13.00              «             782,-
Lørdag 21. nov. Messe på spansk kl. 14.00       «              541,-
Lørdag 21. nov. Messe Farsund/Flekkefjord      «           1335,-
Søndag 22. november. Messe kl. 9.15                «           1735,-
Søndag 22. november. Messe kl. 11.00              «           2281,-
Søndag 22. november. Messe kl. 13.00              «           2000,-
Søndag. 22. nov. Messe Stella Maris kl. 14.00   «             528,-
Søndag 22. november. Messe kl. 18.00              «             410,-

                                                                       SUM   kr. 18122,-


Sum hittil i år.  Kr  456.309,- 


Hjertelig takk for alle bidrag!

mandag 23. november 2015

Ny juniorkveld i St.Ansgar

St. Ansgar juniorklubb

Har du barn fra 3. til 7. klasse?

Nå er det igjen tid for St. Ansgars juniorklubb. Her blir barna kjent med hverandre gjennom forskjellige aktiviteter, og de får en fellesskapsfølelse og en tilhørighet til St. Ansgar menighet.

                       Fredag 27.11             klokka 18.30–20.45 i menighetssalen.
                      
Påmelding innen onsdag 25.11. til kontaktpersonene.

Kontaktpersoner:  Dung Phan mob. 41844223 og Mona Jardim mob. 95856044
           
Bilder fra tidligere klubbkvelder finner dere   her , her og her

Denne gangen er det juleverksted. Vi skal
·      ha mimeleken
·      lage juletre av finér og pynte det
·      lage lykter og julekort
·      bake cookies
·      spise julegrøt med mandel

·      be og synge i kirka

Se så fint de hadde det forrige juniorklubbkveld!


søndag 22. november 2015

KUNNGJØRINGER SØNDAG 22. NOVEMBER 2015Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.


Onsdag og torsdag er det konfirmantundervisning til vanlig tid for de ulike gruppene.


Torsdag 26. november er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.


Fredag 27. november er det  juniorklubb for alle fra 3. til 7. klasse. Se oppslag, eller les mer her. Påmelding innen onsdag 25. november.

Det er også møte i ungdomslaget SAUL på fredag kl. 18.30. Alle fra 8. klasse er velkommen.


Lørdag 28. november er det messer på flere språk i St. Ansgar kirke. Det er messe på kroatisk kl. 11.00, messe på tagalog kl. 14.00
og messe på fransk i kl. 16.00.


Minnepinnene med bilder fra konfirmasjonen klare og kan avhentes i sakristiet.

fredag 20. november 2015

Salg av lys til inntekt for byggefondet


Søndag 22.11 selges det julelys til inntekt for byggefondet under kirkekaffen. Benytt anledningen og støtt en god sak!

Messer i vestLørdag 21.11 er det messe i Farsund kl. 14 og i Flekkefjord kl. 17. Merk nytt klokkeslett!
I Farsund er det konfirmantundervisning fra kl. 12.30


Velkommen!Msza sw. w Farsund (Kirketorgets kapell) o godz.14 w sobota 24.10

Msza sw. we Flekkefjord (Nygaten 7 przy posterunku policji) o godz.17 w sobota 24.10

mandag 16. november 2015

KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. NOVEMBER 2015


Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.


Torsdag 19. november er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå

Torsdag 19. november blir det ny kurskveld om katolsk tro. Vi følger Den katolske kirkes katekisme og kveldens tema er om tro, åpenbaring, skrift og tradisjon. Kurset er i menighetssalen i KIGA og begynner kl. 18.45 og varer til kl. 21.00. Alle er velkommen.


Fredag 27. november er det igjen juniorklubb for alle fra 3. til 7. klasse. Les mer her. Påmelding innen onsdag 25.11.


Lørdag 21. november er det messe i Farsund kl. 14.00 og i Flekkefjord kl. 17.00.


Søndag 22. november er det messe på polsk på Stella Maris i Mandal kl. 14.00.

Nå er minnepinnene med bilder fra konfirmasjonen klare og kan avhentes i sakristiet.

søndag 8. november 2015

Latinsk messe på Laterankirkens vigselsfest

Mandag 9. november på Laterankirkens vigselsfest blir det tradisjonell latinsk messe etter 1962- messeboken kl. 11.00.

Les mer om den latinske messen her
Og hvorfor feires så Laterankirkens vigsling? Opprinnelig eide keiser Konstantin Lateranpalasset, og man regner med at han ga det til Kirken under pave Miltiades pontifikat(311-14). Fra hans etterfølger Sylvester 1s tid var Lateranets pavens residens. Dette opphørte da pave Klemens V i 1309 flyttet Kirkens offisielle sete til Avignon. Palasset forfalt under Avignoneksilet - det ble blant annet brukt som sauefjøs! Da paven igjen vendte tilbake i 1377 var det til  en forlatt by og forfalne kirker. Palasset ble gjenoppbygget i flere omganger, men ble aldri mer pavens residens, denne ble istedet lagt til det langt sunnere Vatikanet. Imidlertid har Lateranbasilikaen alltid vært Romas domkirke, pavens katedral. Vi sakser fra katolsk.no:

 Den kalles «Alle kirkers mor», eller som det står i innskriften ved inngangen: Sacrosancta Lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, «Den aller helligste Laterankirken, Mor og hode for alle kirker i byen [Roma] og verden». På skjærtorsdag feirer paven messe i Lateranet som biskop av Roma, omgitt av sitt presteskap

Blant de tallrike kirkevigselsfestene som feires i Kirken, er tre av særlig betydning: Vigslingen (dedicatio) av sogne- eller klosterkirken, vigslingen av bispedømmets domkirke og vigslingen av pavens katedral eller domkirke. Vi blir med dette minnet om at vår tilhørighet i Kirken kan uttrykkes som tre konsentriske sirkler: I lokalkirken, i bispedømmet og i verdenskirken. Som katolske kristne tilhører vi alle pavekirken, bispekirken og lokalkirken. Dermed blir vigselen av Laterankirken vår bekjennelse til Den romersk-katolske Kirke. Kirkevigselsfesten feires som høytid, domkirkens vigselsfest som minnedag, unntatt i domkirken selv, hvor den er høytid, og Laterankirkens vigsel feires som fest.
På 1100-tallet ble denne festen lagt til 9. november av ukjente grunner – en tradisjon hevder at kirken ble vigslet den 9. november 324. Men mellom 900- og 1100-tallet ble 9. november valgt som vigselsdag for mange kirker som var viet Vår Frelser, for å minnes et mirakel som skjedde i Beirut før konsilet i Nikea i 787. Da strømmet det blod fra en statue av Frelseren etter at en gal mann hadde stukket den med et sverd.

Les mer her

KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. NOVEMBER 2015Denne uken er det messe på mandag og torsdag kl. 11 og tirsdag til fredag kl. 18.


Mandag 9. november på Laterankirkens vigselsfest blir det tradisjonell latinsk messe etter 1962- messeboken kl. 11.00.


Torsdag 12. oktober er det messe kl. 11 og felles lunch etterpåLørdag 14. november er det katekese. De ulike klassene møter til vanlig tid

fredag 6. november 2015

Messe i Lyngdal

Lørdag 7. november kl. 14.00 er det messe i Lyngdal. Messen feires i kirkegårdskapellet bak Lyngdal kirke. Alle er hjertelig velkommen!


Jesu hjertefredag


 Første fredag i måneden er Jesu Hjerte-fredag. Sakramentstilbedelse og anledning til skriftemål fra kl 17.00 til 17.45. Det er messe kl. 18.00


Les mer om denne tradisjonen her

torsdag 5. november 2015

Kollekt uke 44

Lørdag 24. okt. Messe Farsund/Fl.fjord               kr.         591,-
Lørdag 31. oktober. Messe kl. 13.00                   «            621,-
Søndag  1. november. Messe kl. 9.15                  «          1681,-
Søndag 1. november. Messe kl. 11.00                 «          2743,-
Søndag 1. november. Messe kl. 13.00                 «          2110,-
Søndag  1. november. Messe kl. 18.00                «            354,-
Mandag, 2. nov. Alle sjelers dag kl. 18.00          «          1282,-

                                                                           SUM kr. 9382,-

Sum hittil i år.  Kr  429.108,-


Hjertelig takk for alle bidrag!onsdag 4. november 2015

Oppstart for nytt troskurs.


Torsdag 5. november
 starter informasjonskurs om katolsk tro. Kurset er åpent for alle, både for den som vurderer å bli katolikk, katolikker som vil lære mer om sin tro og for andre interesserte. Kurset vil gå ca. hver 14. dag frem til sommeren og varer fra kl. 18.45 (etter kveldsmessen) til kl. 21.00.

Årets opplegg består av foredrag ved p. Frode, med påfølgende samtale. De som fulgte fjorårets kurs, bygget på serien "Catholicism", kan med fordel også delta på årets kurs.

mandag 2. november 2015

KUNNGJØRINGER SØNDAG 1. NOVEMBER 2015


Denne uken er det messe mandag til fredag kl. 18.


Mandag 2. november er Allesjelers dag. Det blir requiem-messe for alle avdøde.


Torsdag 5. oktober er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.Torsdag 5. november starter informasjonskurs om katolsk tro. Kurset er åpent for alle, både for den som vurderer å bli katolikk, katolikker som vil lære mer om sin tro og for andre interesserte. Kurset vil gå ca. hver 14. dag frem til sommeren og varer fra kl. 18.45 (etter kveldsmessen) til kl. 21.00.

Fredag 6. november er det første fredag i måneden, og dermed tilbedelse og anledning til skriftemål fra kl. 17.00-17.45


Lørdag 7. november kl. 14.00 er det messe i Lyngdal. Messen feires i kirkegårdskapellet bak Lyngdal kirke.


Søndag 8. november kl. 14.00 er det messe på Stella Maris i Mandal