Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

onsdag 23. september 2015

Kollekt uke 38


Lørdag 30. mai. Filippinsk Lyngdal             kr.      915,-
Lørdag 19. sept. Konfirmasjon kl. 11.00      «       2746,-
Lørdag 19. sept. Spansk messe kl. 14.00     «          553,-
Søndag  20. september. Messe kl. 9.30        «        1485,-
Søndag  20. september. Messe kl. 11.00      «        3100,-
Søndag  20. september. Messe kl. 13.00      «        1430,-
Søndag  20. september. Messe kl. 18.00      «           438,-
                                                                 SUM kr. 10667,-

Sum hittil i år.  Kr  369661,-Hjertelig takk for alle bidrag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar