Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

torsdag 3. september 2015

Årets katekese!

                                                                                                                               
Velkommen til katekeseåret 2015/2016 i St. Ansgar menighet!
Katekesen er et tilbud om katolsk kristendomsundervisning for alle barn og ungdommer som går i 1. – 9. klasse. Her treffer barn og ungdommer andre katolske barn ungdommer og lærer om katolsk tro, fortellinger fra Bibelen, messens liturgi, kristne sanger samt at de får en bedre forståelse av høytidene i løpet av kirkeåret. Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø slik at barna føler seg som en del av fellesskapet i menigheten. Katekesen støtter foreldrene i trosformidlingen til barna og bidrar til at barna kan utvikle sin religiøse identitet i den katolske troen.

For 1. klasse til 7. klasse er katekesen på følgende lørdager:
1. klasse til 4. klasse klokka 10.00 – 14.00.
5. klasse og 7. klasse klokka 13.00. – 17.00.
Høsten 2015: 12. september, 10. oktober, 14. november og 12.desember.
Våren 2016: 9. januar, 13. februar, 12. mars, 9. april, 14. mai og 11. juni.

På grunn av mange barn i katekesen om formiddagen (plassmangel) har 5. klasse katekesen blitt flyttet til 13.00 - 17.00.

I 2016 er det 1. kommunion 29. mai.

Alle klassene deltar i en felles messe kl. 13 hver katekeselørdag.
Foreldre, søsken og andre er hjertelig velkommen til å være med i denne messen! Messen er en viktig del av vårt liv som katolikker og er viktig i katekesen. Derfor ber vi om at barna og ungdommene deltar i hele messen. 

Katekesen for 8. klasse er to ganger i måneden:
Det er en torsdag klokka 17.00 – 19.30 og lørdag klokka 14.00 – 17.00. 

Høsten 2015: lørdag 12.09., torsdag 24.09., lørdag 10.10., torsdag 29.10.,
lørdag 14.11., torsdag 26.11 og lørdag 12. 12.

Våren 2016: lørdag 9. 01., torsdag 21.01., lørdag 13.02., torsdag 18.02., lørdag 12.03., torsdag 31.03., lørdag 9.04., torsdag 21.04., lørdag 14.05., torsdag 26.05. og
lørdag 11. 06.

Katekese for 9. klasse er på onsdager og torsdager en gang i måneden:
Gruppe 1:
Høsten 2015:
onsdag 23.09., onsdag 28.10., onsdag 25.11. og onsdag 16. desember
Våren 2016: onsdag 20.01., onsdag 17.02., onsdag 30.03., onsdag 20.04., og
onsdag 25.05.

Gruppe 2:
Høsten 2015: torsdag 24.09., torsdag 29.10., torsdag 26.11 og torsdag 17. desember
Våren 2016: torsdag 21.01., torsdag 18.02., torsdag 31.03., torsdag 21.04. og
torsdag 26.05.

Det blir konfirmanttur til Stella Maris for 9. klasse 20.05. – 22.05.2016

I 2016 er det konfirmasjon 3. september.

Kontingent for katekesen:
Kontingent for katekesen er 300 kr pr barn (maks 500,- pr familie). For 9. klasse er det en egen kontingent på 600 kroner som inkluderer konfirmanttur til Stella Maris.

Dette kan betales kontant eller med kort, evt. med nettbank til menighetens konto 3000.16.55864. Husk å merke betalingen med katekese og barnets navn og klasse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar