søndag 28. juni 2015

Kunngjøringer 28. juni 2015


 Mandag 29. juni er Høytiden for apostlene Peter og Paulus. Høymesse kl. 18.00.

Onsdag 1. juli er det rosenkrans og Mariabønn på engelsk etter kveldsmessen. Messe kl. 18. Rosenkrans ca. kl. 18.30 

Fredag 3. juli er det sakramentstilbedelse og skriftemål kl. 17.00 og messe kl. 18.00

fredag 26. juni 2015

Kollekt uke 24 og 25


Lørdag 13. juni. Messe kl. 13.00 kr.    743,-
Søndag 14. juni. Messe kl. 9.30 «     1187,-
Søndag 14. juni Messe kl. 11.00 «     2676,-
Søndag 14. juni. Messe kl. 13.00 «     2425,-
Søndag 14. juni. Messe Stella Maris kl. 14.00 «       535,-
Søndag 14. juni. Messe kl. 18.00 «       390,-
Lørdag 20. juni. Messe kl. 13.00 «        482,-
Lørdag 20. juni. Messe kroatisk kl. 14.00 «        441,-
Søndag 21. juni. Messe kl. 09.30 «      1571,-
Søndag 21. juni. Messe kl. 11.00 «      3543,-
Søndag 21. juni. Messe kl. 13.00 «      2080,-
Søndag 21. juni. Messe kl. 18.00 «        955,-
 SUM                         KR. 17.028,-

Sum hittil i år.  Kr  265.824,-  


Hjertelig takk for alle bidrag!

onsdag 24. juni 2015

Kunngjøringer søndag 21. juni


Søndag 28. juni kl. 14  Messe på Stella Maris.

Dette er siste messe på Stella Maris før september.


Mandag 29. juni kl. 18 messe i anledning høytiden for apostlene Peter og Paulus.

mandag 15. juni 2015

Kunngjøringer 14. juni 2015


Torsdag 18. juni er det messe kl. 11 og lunch etterpå. Dette blir siste torsdag formiddagsmesse før sommeren.
Lørdag 20 . juni blir det dugnad på Stella Maris fra kl. 10. Det skal ryddet ute og vegetasjon skal renskes. Det skal også utbedres langs vannet. Velkommen til dugnad!

Lørdag 20. juni kl.11 er det messe på kroatisk i St. Ansgar kirke.

Lørdag 20. juni kl.14 er det messe på spansk i St. Ansgar kirke.

torsdag 11. juni 2015

Utsatt konfirmanthelg

På grunn av renovering av Stella Maris er konfirmanthelgen utsatt til etter sommeren. Det blir vanlig katekese på lørdag.

Kunngjøringer 7. juni 2015Fredag 12. juni er Høytiden for Jesu Hellige Hjerte (Jesu Hjertefest) Messe kl. 18

Lørdag 13 . juni er det katekese for alle klasser. 1. til 5. klasse kl. 10.00 til 14.00 og 6. til 9. klasse kl. 13.00 til 17.00. Dette er siste katekese før sommerferien.

Søndag 14. juni kl. 14.00 er det messe på polsk på Stella Maris.

onsdag 10. juni 2015

Kollekt uke 23


Lørdag 6. juni. mai. Messe kl. 13.00 «      1134,-
Søndag 7. juni. Domkirken kl. 14.00 «      8850,-
(Festen for Kristi legeme og blod)

                               SUM kr. 9984,-
Sum hittil i år.  Kr  248.796,-  

Hjertelig takk for alle bidrag!


torsdag 4. juni 2015

Kollekt uke 22


Lørdag 30. mai. Messe kl. 13.00 «       491,-
Lørdag 30. mai. Messe Farsund/Fl.fjord «       411,-
Søndag 31. mai. Messe kl. 9.30 «     2072,-
Søndag 31. mai. Messe kl. 11.00 «     2983,- 
Søndag 31. mai. Messe kl. 13.00 «     2068,- 
Søndag 31. mai  Messe kl. 18.00 «       783,-

                          SUM                    kr. 8808,-
            Sum hittil i år.  Kr  238.812,-  

Hjertelig takk for alle bidrag!


tirsdag 2. juni 2015

Corpus Christi i St.Ansgar

Corpus Christiprosesjon i Bergen i 2013 - måtte den bli minst like lang hos oss i år!

Søndag 7. juni feier St. Ansgar menighet Kristi Legemsfest med en felles messe i Kristiansand Domkirke kl. 14.00. Det er også 1.kommunion under denne messen.

Etter messen blir det sakramentsprosesjon gjennom byen til St. Ansgar kirke. Til slutt blir det kirkekaffe/fellesmåltid i St. Ansgar. Alle som vil delta bes om å ta med litt mat eller kake til å sette på et fellesbord, så hygger vi oss sammen!

Mat kan evt leveres inn i St.Ansgar før messen i Domkirken.
Sett av dagen og bli med på en fin markering sammen med hele menigheten. Det blir ingen andre messer denne dagen. 

mandag 1. juni 2015

Kunngjøringer 31. mai 2015


Mandag 1. juni kl. 18.00 er det tradisjonell latinsk messe etter missale 1962 

Onsdag 3. juni er rosenkrans og Maria-andakt på engelsk etter kveldsmessen. 

Fredag 5. juni er det sakramentstilbedelse og skriftemål fra kl. 17.00. 

Søndag 7. juni feier St. Ansgar menighet Kristi Legemsfest med en felles messe i Kristiansand Domkirke kl. 14.00. Etter messen blir det sakramentsprosesjon gjennom byen til St. Ansgar kirke. Til slutt blir det kirkekaffe/fellesmåltid i St. Ansgar. Alle som vil delta bes om å ta med litt mat eller kake til å sette på et fellesbord, så hygger vi oss sammen!
Mat kan evt leveres inn i St.Ansgar før messen i Domkirken.
Sett av dagen og bli med på en fin markering sammen med hele menigheten. Det blir ingen andre messer denne dagen.