Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

mandag 25. mai 2015

Kunngjøringer 24. mai 2015


 Ingen messer 2.pinsedag -  menigheten er på Stella Maris, med messe kl. 11, deretter grilling, leker og lotteri. 

Onsdag 27. mai kl. 18.30 er det rosenkransandakt på norsk. 

Lørdag 30. mai er det messe i Kirketorgets kapell i Farsund kl. 12 og i Nygata 7 i Flekkefjord kl. 16

Søndag 7. juni feier St. Ansgar menighet Kristi Legemsfest med en felles messe i Kristiansand Domkirke kl. 14.00. Etter messen blir det sakramentsprosesjon gjennom byen til St. Ansgar kirke. Sett av dagen og bli med på en fin markering sammen med hele menigheten. Det blir ingen andre messer denne dagen.

Lørdag 20. juni til lørdag 27. juni blir det leir for barn i alderen 8 – 12 år på Stella Maris i Mandal. Se oppslag i gangen og brosjyre med informasjon på norsk, polsk, vietnamesisk og engelsk. Menigheten tilbyr støtte og søskenrabatt. For mer informasjon kontakt pater Frode

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar