Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

onsdag 1. april 2015

Messetider Den stille uke og påsken 2015
Onsdag i den stille uke 1. april
kl.18.00        Messe på norsk


Skjærtorsdag 2. april
kl.16.30        Messe på vietnamesisk
kl.19.00        Messe på norsk, deretter tilbedelse og skriftemål inntil midnatt.Langfredag 3. april (faste- og abstinensdag)
kl.10.00        Matutin og laudes på norsk
kl.11.00        Skriftemål
kl.13.00        Langfredagsliturgi på vietnamesisk
kl.15.00        Langfredagsliturgi på norsk
kl. 17.00       Økumenisk korsvei gjennom byen. 


Påskeaften 4. april
kl.10.00        Matutin og laudes på norsk
kl.12.00        Velsignelse av påskemat.
kl.15.00        Velsignelse av påskemat på Stella Maris
kl.21.00        Påskevigilien. Etter messen er alle velkommen til  
                     hyggelig samvær i menighetslokalet.Påskesøndag 5. april
kl. 9.30         Messe på polsk
kl.11.00        Påskedagens høymesse på  norsk
kl.13.00        Påskedagens høymesse på  vietnamesisk
kl.14.00        Messe på norsk og polsk på  Stella Maris
kl.16.30        Messe på litauisk
kl.18.00        Messe på norsk

2. påskedag 6. april
kl.09.30        Messe på polsk
kl.11.00        Messe på norsk
kl.12.00        Messe i Farsund
kl.16.00        Messe i Flekkefjord

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar