Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

fredag 10. april 2015

Kollekt uke 13 og 14


Onsdag 25. mars. Messe kl. 18.00              kr.      789,-
Lørdag 28. mars. Messe kl. 13.00         «         295,-
Lørdag 28. mars. Messe kl. 14.00         «         900,-
Søndag 29. mars. Messe kl. 9.30         «       2168,-
Søndag  29. mars. Messe kl. 11.00         «       4339,-
Søndag 29. mars. Messe kl. 13.00         «       2706,-
Søndag 29. mars. Messe kl. 18.00         «         310,-
Skjærtorsdag 2. april kl. 16.30          «       3684,-                                                
Skjærtorsdag 2. april kl. 19.00           «      2090,-
Langfredag 3. april kl. 15.00 (Til Det Hellige Land)   «      3214,-      
Påskeaften 4. april. Messe kl. 21.00  «       4293,-
Påskedag 5. april. Messe kl. 9.30          «       3230,-
Påskedag 5. april. Messe kl. 11.00             «       4727,-
Påskedag 5. april. Messe kl. 13.00          «       3555,-
Påskedag 5. april. Messe Stella Maris kl. 14.00  «         917,-
Påskedag 5. april. Litauisk messe kl. 16.30          «         869,-
Påskedag 5. april. Messe kl. 18.00          «         425,-
Andre påskedag 6. april. Messe kl. 9.30            «       1190.-
Andre Påskedag 6. april. Messe kl. 11.00  «         845,-
Andre Påskedag 6. april. Farsund/Flekkefjord   «       1314,- 


                                          SUM kr. 41860,-
Sum hittil i år.  kr  160.462,-


Hjertelig takk for alle bidrag!

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar