Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

torsdag 26. mars 2015

Nytt fra menighetsrådet mars 2015

                               

 Generelt

·      Barnegruppe startes opp en fredag i måneden. Fra 17.april blir det evangelieforklaring for barn i høymessen hver søndag.
·      Nytt krusifiks er ankommet, og det har fått svært positive reaksjoner. Det ble velsignet etter høymessen søndag 22.3.
·      Nytt alter er under bestilling, i svart granitt. Det lages i Kina.


 Stella Maris
                    Grete og Hilmar har vært i Tyskland, der de ble tatt hånd  
                    om av p. Jansen og p. Haunschild.
                    De var i møte med p. Assenmacher(leder for  
                    St.Ansgarwerk i Köln). De mener de fikk godt resultat,  
                    ingen endelig beslutning er tatt, men det virker som vi 
                    får god hjelp til å finansiere renoveringen av hovedhuset. Vi  
                    har ikke fått endelig svar ennå, men Grete følger opp dette.




  Økonomien
                    Regnskapet for 2014 og budsjett for 2015 foreligger. De  
                    som ønsker å se nærmere på dette kan kontakte Tore. 
                    Driftsregnskapet ligger på bloggen.
   


              




Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar