Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

mandag 2. mars 2015

Nytt fra menighetsrådet februar 2015


 Medlemsregistreringen
    Det har vært mye bråk i media. Vi har fått to ukers utsettelse på   
    registreringen, og Ragnhild, Luan og Knut Arne jobber på spreng.

 Stella Maris
    Befaring med Hai Nam Vy, to til fra Oslo og to fra PKentreprenør.  
    De fra Oslo har ikke sett stedet før, og ble imponerte. De mente at  
    vi absolutt må beholde stedet.
    Anbud fra PK: 2 mill inkl mva, 1 mill hovedhuset. Mye av 
    arbeidet kan gjøres på dugnad.  Det arbeides videre med kontakter i 
    Tyskland (vedrørende fretidig utleie av stedet) og med å skrive 
    søknader om økonomisk støtte fra bl.a Tyskland.

  Info fra jubileumskomitéen
·      messe, grillfest og underholdning 2.pinsedag 25.5 på Stella Maris
·      7. Juni, Kristi Legeme og blodsfest. Leie Domkirken, prosesjon gjennom byen. Grillfest à la Internasjonal Dag.
·      15.august Kirkevigsel. Festmesse, invitere tidligere prester og diverse andre gjester. Festmiddag for biskopen og de inviterte prestene. Det er ikke ledig på Festningen, og andre lokaler er ikke så aktuelle. Vi går inn for å stenge gata og ha à la Internasjonal Dag denne dagen også.
·      14.september Feiring av menighetens stiftelsesdag. Avslutning av jubileumsåret. Messe, mottagelse med bobler for alle etter messen,  middag for menighetsråd og jubileumskomitéen etterpå.
·      Banner, med enten tegning av St. Ansgar, eller av kirketårnet. Tekst: St.Ansgar menighet 125 år over bildet, årstallene under.

 Krusifiks
    Vi bestiller et San Damianokors med utskåret korpus fra  
    Italia. Pris: 40 000. Vi har allerede mottatt gaver til dette formålet,    
    så finansieringen er i orden.
                     

Retrett
    Noen ønsker retrett i fastetiden. P. Frode skal snakke med prester  
    han kjenner om å holde en retrettdag her. Mer info kommer


Diverse
·      Forum for tro og livssyn. Tore sitter i ledergruppa, men ønsker avløsning. P. Frode overtar.
·      8.mars synger synger Kristiansand Kammer-og Operakor i høymessen.

·      To vietnamesiske buddhister  har gitt oss gaver(20 000/2000). Takkebrev sendes dem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar