lørdag 28. mars 2015

Kunngjøringer 29. mars 2015


Programmet for Den Stille uke og påskens hellige tre dager er trykket på et eget ark som kan fås i kirken. Dere finner også programmet på  menighetens blogg.
Ukens program er som følger:
Onsdag 1. april er det messe på norsk kl. 18.00. Rosenkrans på engelsk etter messen.
Torsdag 2. april er Skjærtorsdag. Messe på vietnamesisk kl. 16.30 og på norsk kl. 19.00. Tilbedelse og skriftemål utover kvelden. Felles rosenkrans kl.20.45.
Fredag 3. april er Langfredag. Kl. 10.00 er det Matutin og Laudes. Det er en høytidelig sunget morgenbønn fra kirkens tradisjon, spesielt anbefalt på langfredag og påskeaften. Kl.11.00 er det skriftemål. Det blir langfredagsliturgi  på vietnamesisk kl. 13.00 og på norsk kl. 15.00. Kl. 17.00 blir det økumenisk korsvandring gjennom byen med start fra St. Ansgar kirke.
Lørdag 4. april er det Matutin og Laudes kl. 10.00. Velsignelse av påskemat kl. 12.00 og påskevigilie kl. 21.00
Søndag 5. april er 1. påskedag. Da er det vanlige søndagsmessetider her samt også messe på Stella Maris kl. 14.00
Fra palmesøndag til påskedag arrangeres det en rosenkransaksjon for Oslo katolske bispedømme som er i en vanskelig situasjon akkurat nå. Hele perioden er nå dekket, både dag og natt! Men jo flere som ber jo bedre, så be rosenkransen for vårt bispedømme denne uken du også.
Søndag 12. april starter St. Ansgar menighet evangelieforklaring for barn i høymessen. Små barn opp til 1.kommunionsalder er velkommen til ungdomskjelleren under lesningene og prekenen. Barna og deres voksne hjelpere kommer tilbake til kirken til offertoriet og resten av messen. Vi håper dette tilbudet vil være til glede og hjelp for alle småbarnsfamilier i menigheten.

Husk overgang til sommertid!Du vil vel ikke komme til messe til feil klokkeslett? Husk å stille klokka en time frem før du legger deg i kveld!


Den stille uke og Påske 2015 i St. AnsgarPalmesøndag 29. mars
kl. 9.30         Palmevigsel, prosesjon og messe   på polsk
kl 11.00        Palmevigsel, prosesjon og messe  på norsk
kl.13.00        Palmevigsel, prosesjon og messe på vietnamesisk
Kl.18.00       Messe på norsk

Mandag 30.3 og tirsdag 31.3 
Ingen messer. Tirsdag oljevigselsmesse i St.Olav domkirke i Oslo

Onsdag i den stille uke 1. april
kl.18.00        Messe på norsk


Skjærtorsdag 2. april
kl.16.30        Messe på vietnamesisk
kl.19.00        Messe på norsk, deretter tilbedelse og skriftemål inntil midnatt.Langfredag 3. april (faste- og abstinensdag)
kl.10.00        Matutin og laudes på norsk
kl.11.00        Skriftemål
kl.13.00        Langfredagsliturgi på vietnamesisk
kl.15.00        Langfredagsliturgi på norsk
kl. 17.00       Økumenisk korsvei gjennom byen. 


Påskeaften 4. april
kl.10.00        Matutin og laudes på norsk
kl.12.00        Velsignelse av påskemat.
kl.15.00        Velsignelse av påskemat på Stella Maris
kl.21.00        Påskevigilien. Etter messen er alle velkommen til  
                     hyggelig samvær i menighetslokalet.Påskesøndag 5. april
kl. 9.30         Messe på polsk
kl.11.00        Påskedagens høymesse på  norsk
kl.13.00        Påskedagens høymesse på  vietnamesisk
kl.14.00        Messe på norsk og polsk på  Stella Maris
kl.16.30        Messe på litauisk
kl.18.00        Messe på norsk

2. påskedag 6. april
kl.09.30        Messe på polsk
kl.11.00        Messe på norsk
kl.12.00        Messe i Farsund
kl.16.00        Messe i Flekkefjord

fredag 27. mars 2015

Ennå ikke fått tak i påskelys?

(illustrasjonsfoto, ikke nødvendigvis bilde av hva man får kjøpt)


Etter høymessen palmesøndag selger Josefa igjen påskelys til inntekt for byggefondet. Løp og kjøp!

torsdag 26. mars 2015

Be rosenkrans for bispedømmet!

Vårt bispedømme har vært, og er fortsatt, ute i hardt vær. Ofte kan vi troende føle oss hjelpeløse i slike situasjoner - det er så lite vi kan gjøre, alle problemene foregår langt unna der vi befinner oss. VI kan imidlertid prøve å se saken fra en litt annen vinkel, og tenke at dette er en prøvelse som kan snus til noe godt. I Kirken bærer vi hverandre, gjennom bønnen,  i glede som i sorg. La oss se på det som skjer som en anledning der vi alle kan gjøre felles bot for synder begått av oss alle, tidligere generasjoner inkludert.  La oss forstå at vi, som de kloke jomfruene, alltid må være våkne og forberedt på Hans komme, nå som Påsken nærmer seg. En god måte å oppnå dette på er å delta i bønneaksjonen troende i bispedømmet har tatt initiativ til. Det oppfordres til en bønnevakt, der rosenkransen bes kontinuerlig fra Palmesøndag til 1. påskedag. Man kan registrere seg og si fra hvilken time man ønsker å be, og så samordnes dette slik at det forhåpentligvis bes hver time hele denne perioden. Meld fra til din sogneprest, eller direkte på  rosenkrans2015@gmail.com. Les mer om aksjonen her.

Nytt fra menighetsrådet mars 2015

                               

 Generelt

·      Barnegruppe startes opp en fredag i måneden. Fra 17.april blir det evangelieforklaring for barn i høymessen hver søndag.
·      Nytt krusifiks er ankommet, og det har fått svært positive reaksjoner. Det ble velsignet etter høymessen søndag 22.3.
·      Nytt alter er under bestilling, i svart granitt. Det lages i Kina.


 Stella Maris
                    Grete og Hilmar har vært i Tyskland, der de ble tatt hånd  
                    om av p. Jansen og p. Haunschild.
                    De var i møte med p. Assenmacher(leder for  
                    St.Ansgarwerk i Köln). De mener de fikk godt resultat,  
                    ingen endelig beslutning er tatt, men det virker som vi 
                    får god hjelp til å finansiere renoveringen av hovedhuset. Vi  
                    har ikke fått endelig svar ennå, men Grete følger opp dette.
  Økonomien
                    Regnskapet for 2014 og budsjett for 2015 foreligger. De  
                    som ønsker å se nærmere på dette kan kontakte Tore. 
                    Driftsregnskapet ligger på bloggen.
   


              
onsdag 25. mars 2015

Driftsregnskap for 2014


ST. ANSGAR MENIGHET 
Driftsregnskap 2014.
(alt i hele 1.000 kr. )
Regnskap Budsj. 2014 Budsj. 2015
INNTEKTER
Kommunale tilskudd 1060 900 900
Kollekter 528 450 480
Menighets bidrag inkl. faste bidrag 145 150 130
Andre inntekter 204 253 150
SUM INNTEKTER 1937 1753 1660
KOSTNADER
Personalkostnader 365 365 365
Energi 217 150 200
Vedlikehold,vaktmester,inventar 316 170 185
Adm.kostnader 71 41 41
Honorarer regnskap,revisjon 38 20 0
Telefoner, porto 54 60 57
Bilutgifter,reise,nasjonal sjelesorg 114 95 110
Liturgi, katekese 96 70 100
Menighetsaktiviteter inkl. barn/ungdom 29 50 35
Menighetsblad 42 30 30
Andre kostnader 145 219 54
SUM KOSTNADER 1487 1270 1177
DRIFTSRESULTAT 450 483 483
1. Ekstraordinære utgifter belastet drift i 2014:
Heisalarm: 10
Klappstoler,konf.bord 61
A/S Elektrisk internkontroll 18
Lakkert stoler,benker 91
TOTALT 180
2. Betjening av lån
Bet renter/avdrag 2014: 941
3. Gaver byggefond
Extraord. 850
Faste gaver 497
Kr.sand 18. mars 2015/Tore Heidenreich

Vietnamesisk påskeretrett

Tĩnh tâm Mùa Chay chuẩn bị Lễ Chúa Phục Sinh 2015 tại Kristiansand.
Chủ đề: Sống theo gương Chúa Giêsu
Hướng dẫn: Linh mục Giuse Nguyễn Tất Thắng, Dòng Đaminh.
            Mùa Chay là thời gian thuận tiện để mọi người tỉnh thức và cầu nguyện, sám hối và hòa giải với Thiên Chúa và với người khác trong gia đình cũng như giáo xứ. Trong dịp Tĩnh tâm này, mọi người được thông phần vào cuộc thương khó, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành (1 Pr 2, 21-24). Như vậy, thánh giá của Chúa Giêsu trở nên dấu hiệu ơn cứu độ, tha thứ, thương yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
            Suy niệm 1: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. (Mt 16,25-26). Thực hành: Thánh hóa gia đình và giáo xứ bằng việc nâng đỡ nhau vác thánh giá
            Suy niệm 2:  “Vì ta, Chúa Giêsu Kitô đã sống phục tùng cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. (Pl 2,8). Thực hành: Vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh đời sống.
            Suy niệm 3: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa.” (Rm 14,7-8). Thực hành:. Xây dựng gia đình, giáo xứ và xã hội.
            Suy niệm 4:  Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy, Anh em hãy ở trong tình thương của Thầy… Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,9). Thực hành: Đón nhận và chia sẻ tình yêu Thiên Chúa với mọi người (Mt 25, 31-46)CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM

Thứ bẩy 28.3.2015:  từ 15 giờ 00 đến 19 giờ 00
Mọi người bắt đầu chương trình Tĩnh tâm tại Nhà thờ để nghe giảng chung
            Nghỉ giải lao 10 phút
            Trẻ em sẽ sinh hoạt riêng tại Hội trường
            Người lớn sẽ ở lại trong Nhà thờ tiếp tục nghe giảng
            Trẻ em trở lại sinh hoạt chung với người lớn.
            Xét mình & xưng tội. Thánh lễ
Chúa nhật 29.3.2015
            Thánh lễ 13 giờ 00.
Thứ hai 30.3.2015: từ 17 giờ 00 đến 19 giờ 00
            Giảng tĩnh tâm dành cho người lớn.
            Xưng tội. Thánh lễ
Thứ ba 31.3.2015
            Các linh mục đồng tế thánh lễ Truyền Dầu cùng với ĐGM tại Oslo
Thứ tư 1.4.2015: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 30
            Giảng tĩnh tâm dành cho các em
            Xưng tội. Thánh lễ
Thứ năm 2.4.2015: từ 11 giờ 00 đến 14 giờ 00, tại Kiga
            Giảng Tĩnh tâm
            Thánh lễ cho cộng đoàn lúc 16 giờ 30
            Thánh lễ chung cho giáo xứ lúc 19 giờ 00
            Chầu Mình Thánh Chúa lúc 23 giờ đến 24 giờ
Thứ sáu 3.4.2015
            Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá lúc 13 giờ 00
            Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá chung cho giáo xứ lúc 15 giờ 00
            Đi đàng Thánh giá cho cộng đoàn lúc 20 giờ 00
Thứ bẩy 4.4.2015
            Thánh lễ Vọng mừng Chúa Phục sinh cho giáo xứ lúc 21 giờ 00
Chúa nhật 5.4.2015
            Thánh lễ cho cộng đoàn lúc 13 giờ 00