torsdag 26. februar 2015

P. Frode om medlemsrotet

I dag uttalte p. Frode seg til NRK om det som nå skjer i Oslo Katolske Bispedømme. Det som skjer kan få alvorlige konsekvenser for St.Ansgar menighet. Les og lytt her

Kollekt uke 7 og 8


Lørdag 14. februar. Messe kl. 13.00                    kr. 1070,-
Lørdag 14. februar. Messe på spansk kl. 14.00      "     813,-
Søndag 15. februar. Messe kl. 9.30                       "    1549,-
Søndag 15. februar. Messe kl. 11.00                      "   1992,-
Søndag 15. februar. Messe kl. 13.00                      "   1801,-
Søndag 15. februar. Messe kl. 18.00                      "    434,-
Onsdag 18. februar. Askeonsdagmesse kl. 18.00    "    4117,-
Lørdag 21. februar. Messe kl. 13.00                      "      505,-
Lørdag 21. febr. Messe på fransk kl. 16.00            "      754,-
Søndag 22. februar. Messe kl. 9.30                       "     1077,-
Søndag 22. februar. Messe kl.11.00                      "      3023,-
Søndag 22. februar. Messe kl. 13.00                     "      2646,-
Søndag 22. febr. Messe på Stella maris kl. 14.00   "        310,-
Søndag 22. februar. Messe kl. 18.00                     "        210,-

                                                      Sum kr. 20.301
Hittil i år kr. 78.557,-

Hjertelig takk for alle bidrag!

søndag 22. februar 2015

Kunngjøringer 22. februar 2015


 Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18 

Tirsdag 24. februar er det sakramentstilbedelse etter messen i ca en halv time, fra kl. 18.30 til 19.00

Torsdag 26. februar er det messe kl.11. Etter messen, ca 11.30 er lunsj i menighetssalen. Alle er velkommen. Det er også messe kl. 18 denne dagen.

Fredag 27. februar er det korsveiandakt etter messen i ca. en halv time, fra kl. 18.30 til 19.00

Lørdag 28. februar  er det messe på tagalog kl. 14.00


Lørdag 28.februar er det messe på litauisk kl. 17.00

torsdag 19. februar 2015

Fastetiden i St.Ansgar

Hver fredag er det anledning til skriftemål kl. 17.15- 17.45, altså før aftenmessen.  Etter messen blir det korsveiandakt. Det blir korsvei på vietnamesisk hver onsdag etter aftenmessen.

mandag 16. februar 2015

AskeonsdagPå askeonsdag 18. februar blir det messe med
 askevelsignelse  kl 18

søndag 15. februar 2015

Fastetiden - trenger vi den?

- passer den i det hele tatt for et menneske i vår tid? Trenger vi å avstå fra mat og andre ting, elsker ikke Gud oss uansett?
Selvsagt trenger vi dette! Fordi Gud elsker oss gir han oss denne perioden til ettertanke, omvendelse og anger. Vi trenger å rydde plass for Ham i livet vårt.

Den nordiske bispekonferanse sier:
Fasten er den tradisjonelle tid for fornyelse, anger og omvendelse i kirken. Kirkeloven foreskriver at askeonsdag og langfredag skal overholdes som faste- og abstinensdager. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet. Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet av faste- og abstinensbudet, betydningen av å praktisere botens ånd.

Hva betyr dette? På askeonsdag og langfredag spiser vi ikke kjøtt, vi spiser mindre enn vanlig, ved f.eks å bare spise ett fullt måltid.
Resten av fasten avstår vi fra noe vi liker godt til vanlig. Det kan være alkohol, sjokolade, facebook, dataspill - eller andre ting vi setter pris på og bruker ofte. Pengene vi sparer skal gå  til noen som trenger det - ikke til mer sjokolade etterpå!


Hva vi velger å gi avkall på er individuelt!
 Det er også fint å fordype seg ekstra i troen i denne perioden.

På nettet finnes mange fordypningsmuligheter:

Biskop Bernt om fasten 2015

Årets fastebudskap fra pave FransFastetiden - trenger vi den?

- passer den i det hele tatt for et menneske i vår tid? Trenger vi å avstå fra mat og andre ting, elsker ikke Gud oss uansett?
Selvsagt trenger vi dette! Fordi Gud elsker oss gir han oss denne perioden til ettertanke, omvendelse og anger. Vi trenger å rydde plass for Ham i livet vårt.

Den nordiske bispekonferanse sier:
Fasten er den tradisjonelle tid for fornyelse, anger og omvendelse i kirken. Kirkeloven foreskriver at askeonsdag og langfredag skal overholdes som faste- og abstinensdager. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet. Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet av faste- og abstinensbudet, betydningen av å praktisere botens ånd.

Hva betyr dette? På askeonsdag og langfredag spiser vi ikke kjøtt, vi spiser mindre enn vanlig, ved f.eks å bare spise ett fullt måltid.
Resten av fasten avstår vi fra noe vi liker godt til vanlig. Det kan være alkohol, sjokolade, facebook, dataspill - eller andre ting vi setter pris på og bruker ofte. Pengene vi sparer skal gå  til noen som trenger det - ikke til mer sjokolade etterpå!


Hva vi velger å gi avkall på er individuelt!
 Det er også fint å fordype seg ekstra i troen i denne perioden.

På nettet finnes mange fordypningsmuligheter:

Årets fastebudskap fra pave FransKunngjøringer 15. februar 2015


 Onsdag 18. februar er Askeonsdag. Det er messe med askekorsvelsignelse kl. 18. Askeonsdag er pliktig faste- og abstinensdag for voksne ved god helse. Alle mellom 18 og 60 år skal faste, dvs. spise merkbart mindre enn vanlig. Alle mellom 14 og 60 skal dessuten abstinere, dvs avstå fra å spise kjøtt. Alle som er yngre eller eldre kan faste og abstinere frivillig. 

Lørdag 21. februar er det messe på fransk kl. 16 i St. Ansgar kirke

 Søndag 22. februar er det messe på Stella Maris i Mandal.

onsdag 11. februar 2015

Troskurs

Velkommen til nok en kurskveld torsdag etter kveldsmessen!

KOLLEKT uke 6


Lørdag 7. februar. Messe kl. 13.00       kr.      285,-
Søndag 8. februar. Messe kl. 9.30                1110,-
Søndag 8. februar. Messe kl. 11.00              2166,-
Søndag 8. februar. Messe kl. 13.00              2293,-
Søndag 8. febr. Messe Stella Maris               545,-
Søndag 8. februar. Messe kl. 18.00                812,-
      
                                                    SUM kr.    7211,-   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Hittil i år :kr. 58.256,-


Hjertelig takk for alle bidrag!

tirsdag 10. februar 2015

Unge kvinner, se her!

Husk katekese på lørdag!

Katekesen foregår i menighetshuset ”KIGA” i Kongensgate 17.

1.-5. klasse har katekese  klokken 10.00 – 14.00 Barna får servert mat og drikke i pausen. Barna har ikke lov til å gå ut i byen.  

6. - 9. klasse har katekese  kl 13.00 -17.00. Mat og drikke serveres i pausen.  

Alle klassene deltar i en felles messe kl. 13 hver katekeselørdag.
Foreldre, søsken og andre er hjertelig velkommen til å være med i denne messen!

 

torsdag 5. februar 2015

KOLLEKT uke 5Lørdag 31. januar. Messe kl. 13.00              Kr.     514,-
Lørdag 31. jan. Messe Litauisk kl. 17.                 500,-
Søndag 1. februar. Messe kl. 9.30                       1412,-
Søndag 1. februar. Messe kl. 11.00                     4988,-
Søndag 1. februar. Messe kl. 13.00                     2889,-
Søndag 1. februar. Messe kl. 18.00                       263,-
      
                                                     SUM kr.    10566,-   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Hittil i år :kr. 51.045,-

Hjertelig takk for alle bidrag!


søndag 1. februar 2015

Kunngjøringer 1. februar 2015Tirsdag 3. februar til fredag 6. februar er det messe kl. 18

Onsdag 4. februar er det rosenkrans og novene på engelsk kl. 18.30.
Wednesday 4 February at 6. 30 pm. Rosary and novena in english.

Torsdag 5. februar er det også messe kl. 11 og formiddagstreff med lunsj etterpå.

Fredag 6. februar er det sakramentstilbedelse og skriftemål  fra kl. 17.00 til 17.45.

Søndag 8. februar er det messe på polsk på Stella Maris i Mandal.