Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

søndag 4. januar 2015

Kunngjøringer 4. januar 2015Tirsdag 6. januar er Høytiden for Herrens Åpenbaring, også kalt Epifani eller Hellig tre kongersfest. Høymesse kl. 18

Onsdag 7. januar er det rosenkrans og novéne på engelsk etter kveldsmessen.

Torsdag 8. januar er det messe kl. 11 og formiddagstreff med lunsj etterpå.

Torsdag 8. januar starter ”Katolisisme” - innføringskurset i katolsk tro opp igjen. Kurset begynner kl. 18.45 og varer til kl. 21.00.

Lørdag 10. januar er det katekese. 1. til 5. klasse fra kl. 10-14 og 6. til 9. klasse fra kl. 13 til 17.

Katolsk almanakk for 2015 er nå til salgs. Den inneholder katolsk kalender, med messetekster, helgener osv. Plass til egne notater på hver dag. Dessuten inneholder den navn og adresser på menigheter, kirker, prester, klostre og institusjoner i Den katolske kirke i Norge. Den kan fås kjøpt etter messen og koster kr. 149,-

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar