Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

mandag 26. januar 2015

Færre messer i vest.

I vår blir det ikke messer i vestfylket en gang pr måneds, slik det har vært i mange år. Dette skyldes flere forhold. Menigheten har nå færre prester, og siden menigheten øker mye i og rett rundt Kristiansand, har de mye å bruke kreftene på der. I Farsund og Flekkefjord har det vært nedgang i oppmøte til messene. Derfor har sognepresten bestemt at våren 2015 blir det kun messe i Farsund og Flekkefjord 7.mars, 6.april(2.påskedag) og 30.mai. 
Ordningen vil bli evaluert med tanke på høsten. Dersom katolikker i vest kjenner sin besøkelsestid og møter opp til disse messene øker sjansen for at vi igjen kan få flere messer her.

I Lyngdal har det vært noen messer de siste årene, kanskje blir det en økning her i 2015. Katolikker i Farsund og Flekkefjord oppfordres til å møte opp til disse messene også.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar